Πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνεδρίαση της Ελληνικής Επιτροπής Απανθαρκοποίησης -Hellenic Decarbonization Committee (HDC) του ιταλικού Νηογνώμονα RINA η οποία συστάθηκε για να δημιουργήσει ένα φόρουμ συζήτησης στους πλοιοκτήτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την πορεία προς την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τον άνθρακα.

Από τις αρχές του 2023 για κάθε πλοίο απαιτείται εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης Πλοίου (SEEMP) επί αυτού ενώ τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για τον Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII).

Οι επιπτώσεις και των δύο αποτέλεσαν βασικό θέμα εστίασης για τους παρευρισκόμενους.

Η ναυτιλία θα παραμείνει το βασικό μέσο μεταφοράς για τις επόμενες δεκαετίες και, όπως επεσήμανε ο αναπληρωτής εκτελεστικός αντιπρόεδρος της RINA Marine Operations, Massimo Volta:

«Η απαλλαγή από τον άνθρακα δεν είναι μια θεωρητική άσκηση. Χρειαζόμαστε εφικτές λύσεις σύμφωνα με τα σχόλια των πλοιοκτητών, με σεβασμό τόσο στο περιβάλλον όσο και στους εμπλεκόμενους ανθρώπους».

Το HDC προεδρεύεται από την Ιωάννα Γ. Προκοπίου, διευθύνουσα σύμβουλο της Sea Traders και ιδρυτή της Prominence Maritime. Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης του HDC, η οποία επεσήμανε:

«Τα εναλλακτικά καύσιμα δεν θα είναι η κυρίαρχη λύση κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης του άνθρακα» και προσέθεσε:

«Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις σήμερα και πρέπει να προχωρήσουμε σε πρακτικές, «εφικτές» λύσεις που θα μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα της ναυτιλίας, ενώ παράλληλα θα επιδιώξουμε το καθαρό μηδέν στο μέλλον. Αυτό καθιστά το HDC ένα ζωτικής σημασίας φόρουμ για την πρόοδο της απαλλαγής από τον άνθρακα με τον ρυθμό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ στο μέλλον».

Τα σχόλια της Ιωάννας Προκοπίου αντανακλούν το γεγονός ότι η απεξάρτηση από τον άνθρακα θα είναι μια μακρά διαδικασία.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία αγκαλιάζει ήδη την αύξηση των κανονισμών που αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από το 2023, τα πλοία υπόκεινται τόσο στους κανονισμούς του δείκτη ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων πλοίων (EEXI) όσο και στους κανονισμούς CII.

Ενώ ο EEXI είναι συγκεκριμένος για ένα συγκεκριμένο πλοίο, η βαθμολογία CII εξαρτάται κυρίως από τις λειτουργίες του πλοίου.

Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόδοση CII ενός πλοίου περιλαμβάνουν λειτουργικές πτυχές όπως η ταχύτητα πλεύσης, οι ώρες λειτουργίας του κινητήρα και οι επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος στη θάλασσα.

Ο Giosuè Vezzuto, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Marine της RINA, επεσήμανε: «Δεν γνωρίζουμε ποια καύσιμα ή τεχνολογίες θα γίνουν οι τελικές επιλογές για το μέλλον, αλλά πρέπει να αναπτυχθούμε τώρα αν πρόκειται να πετύχουμε τους στόχους στο μέλλον. Ο κλάδος δεν μπορεί να μείνει στάσιμος και, πράγματι, ως ταξική κοινωνία, ούτε (εμείς στη RINA) μπορούμε.

Εργαζόμαστε προληπτικά για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση και να διευκολύνουμε τις προσεγγίσεις για την ασφάλεια και τις εκτιμήσεις κινδύνου, καθώς περιμένουμε να ακολουθήσουν τις εξελίξεις οι κανονιστικοί κανόνες».

Το HDC συζήτησε διάφορες λύσεις που θα βοηθήσουν τα υπάρχοντα σκάφη στη συμμόρφωση με το CII, κάτι με το οποίο πολλοί θα έχουν δυσκολίες στην αρχή. Ωστόσο, μέσω ενός συνδυασμού τεχνικών τροποποιήσεων, προτάθηκε ότι τα πλοία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατανάλωση καυσίμου έως και 20%.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε επίσης ένας οδικός χάρτης, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς διακριτές δράσεις τόσο για τη μετασκευή υφιστάμενων πλοίων όσο και για νέες κατασκευές, εξετάζοντας την κατάσταση από σήμερα έως το 2050 και μετά.

Το HDC είχε προηγουμένως συστήσει τέσσερις ομάδες εργασίας που κάλυπταν τα εξής: IMO EEXI, IMO CII & Operational Profiles, και εναλλακτικά καύσιμα. Οι ομάδες αυτές επιδιώκουν να δώσουν πρακτικές απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτες σήμερα και στο μέλλον.

Θα εργαστούν για την παροχή κόστους υπολογισμού όταν τα τελικά σχέδια τόσο της οδηγίας ETS όσο και του κανονισμού για τα καύσιμα EU Maritime θα είναι διαθέσιμα και θα εξετάσουν θέματα εφαρμογής του EEXI και τυχόν προσαρμογή των υπολογισμών CII που μπορεί να χρειαστούν καθώς μαθαίνουμε για τον αντίκτυπο αυτού του κανονισμού. Ενώ η ομάδα εργασίας για τα εναλλακτικά καύσιμα έχει ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία μια μελέτη για την εφαρμογή του LNG Reforming με δέσμευση άνθρακα, η επόμενη εστίασή της θα είναι πιο συγκεκριμένα στις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα.

Το HDC θα συνεδριάσει εκ νέου σε λίγους μήνες για να συζητήσει την περαιτέρω πρόοδο των ομάδων εργασίας και να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων που θα οδηγήσουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία σε μια βιώσιμη και βιώσιμη πορεία προς το καθαρό μηδέν.

Διαβάστε ακόμη

Γιατί οι «Big 4» επενδύουν στη δημιουργία εξειδικευμένων hubs στην επαρχία

«3η e-λικία»: Το νέο πρόγραμμα για την ψηφιακή ενδυνάμωση – Σε ποιες περιοχές ξεκινά

Λογαριασμοί ρεύματος: Τι θα πληρώσετε με τη νέα επιδότηση – Παραδείγματα