Η εισηγμένη στο NYSE Tsakos Energy Navigation συμφερόντων του δρ Νίκου Τσάκου γιόρτασε τα 30 χρόνια της ως δημόσια εταιρεία, με μια ακόμη χρονιά με επιδόσεις ρεκόρ. Το 2023 πραγματοποίησε έσοδα ύψους 890 εκατ. δολαρίων με αποτέλεσμα καθαρό εισόδημα 327 εκατ. δολαρίων πριν από την απομείωση της αξίας, μια σημαντική αύξηση σε 60% σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το προσαρμοσμένο EBITDA για το έτος έφτασε τα 490 εκατ. δολάρια, 95 εκατ. δολάρια υψηλότερα από το 2022, μια αύξηση 24% .

Ο μέσος όρος του ημερήσιου ναύλου ανά πλοίο για το 2023 ανήλθε σε 36.822 δολάρια, 21% υψηλότερα από το επίπεδο του 2022 ενώ η χρησιμοποίηση των πλοίων σκαρφάλωσε στο 96,3% το 2023 από 94,7% το προηγούμενο έτος.

Οι συνολικές αποσβέσεις για το 2023 παρέμειναν σχετικά σταθερές σε σχέση με το 2022 σε 144 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν από το επίπεδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 1,56 δισεκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά έξοδα συνέχισαν να επηρεάζονται από τα υψηλότερα επιτόκια σε παγκόσμιο επίπεδο και ανήλθαν σε $101 εκατομμύρια για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αυτό το αυξημένο περιβάλλον επιτοκίων είχε ως αποτέλεσμα την  αύξηση των εσόδων από τόκους από 2 εκατ. δολάρια το 2022 σε 15 εκατ. δολάρια το 2023.

Τα γενικά έξοδα πλοίων ανά πλοίο ανά ημέρα το 2023 διαμορφώθηκαν στα 1.535 δολάρια από 1.248 δολάρια το αντίστοιχο έτος 2022 ενώ τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 9.617 δολάρια το 2023 από 8.467 δολάρια το 2022 επηρεασμένα από τις παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις που ήταν εμφανείς στις παγκόσμιες οικονομίες για το μεγαλύτερο μέρος του 2023.

Τα ταμειακά υπόλοιπα, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 παρέμειναν σταθερά στα $377 εκατ., $67 εκατ. υψηλότερα από το επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2022, μετά από περίπου 138 εκατ. δολάρια από εξαγορές προνομιούχων μετοχών και
μερίσματα κοινών μετοχών, από τα ταμειακά αποθέματα, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους

Το δ’ τρίμηνο 2023

Το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ήταν μια μεταβατική περίοδος για την TEN, καθώς διαχειρίστηκε έξι λιγότερα πλοία σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 λόγω πωλήσεων πλοίων και πριν από την προσθήκη των πέντε νέων πλοίων εξαγορών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα προσαρμοσμένο EBITDA 124 εκατ. δολάρια από 159 εκατ. δολάρια το 2022 τέταρτο τρίμηνο και λειτουργικά κέρδη ύψους 83 εκατ. δολαρίων πριν από τις χρεώσεις απομείωσης.

Αυτή η μείωση του αριθμού των πλοίων οδήγησε σε ισοδύναμες μειώσεις στα ταξίδια, στις μισθώσεις ναύλωσης και στα λειτουργικά έξοδα σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 με την πιο αξιοσημείωτη μείωση ήταν στα έξοδα ταξιδιού, τα οποία ήταν κατά 9 εκατ. δολάρια χαμηλότερα από το επίπεδο του 2022.

Οι αποσβέσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες στα 38 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2023 τρίμηνο του 2023.

Ως αποτέλεσμα αυτού του μειωμένου στόλου, τα λειτουργικά έσοδα το τέταρτο τρίμηνο του 2023, ανήλθαν σε 83 εκατ. δολάρια με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη να διαμορφωθούν στα 58 εκατ. δολάρια ή 1,74 δολάρια ανά μετοχή προ απομείωσης χρεώσεων.

Η χρησιμοποίηση του στόλου έφτασε στο 98,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από ένα ακόμα υψηλό 97,4% το δ’ τρίμηνο 2022 λόγω της αύξησης των πλοίων που απασχολούνται με χρονοναύλωση.

Η μέση ημερήσια τιμή του ισοδύναμου χρονοναύλωσης (TCE) ανά πλοίο του στόλου έφτασε τα 35.565 δολάρια με τα λειτουργικά έξοδα πλοίου ανά πλοίο ανά ημέρα να ανέρχονται σε 9.607 δολάρια κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023

Στρατηγική και προοπτικές

Η TEN γιόρτασε το 30ό έτος λειτουργίας της με επιδόσεις ρεκόρ και βρίσκεται σε εφαλτήριο για μελλοντική ανάπτυξη. Ακολουθώντας τη δοκιμασμένη στρατηγική της για την ανανέωση των πλοίων της, πούλησε εννέα πλοία μέσης ηλικίας 18,5 ετών και τα αντικατέστησε με 16 πλοία με μέσο όρο ηλικίας 1,3 ετών, ενώ αύξησε την dwt κατά 1,5 εκατ. τόνους.

Ο Γιώργος Σαρόγλου, Πρόεδρος και COO της TEN

Χρησιμοποίησε τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς για να επεκτείνει και να εξασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας με συμφωνίες επιμερισμού των κερδών για 32 από τα πλοία της, με αποτέλεσμα να έχει συνάψει συμβόλαια ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
έσοδα. “Ο ισχυρός ισολογισμός, η υψηλή απασχόληση του στόλου, η επιχειρησιακή αριστεία και η περιβαλλοντικά μας φιλικός προς το περιβάλλον στόλος διασφαλίζει την ορατότητα των αυξανόμενων κερδών και επιτρέπει στην TEN να ανταμείψει περαιτέρω τις
μετόχους του στο μέλλον”, δήλωσε ο Γιώργος Σαρόγλου, Πρόεδρος και COO της TEN.

Η TEN, που ιδρύθηκε το 1993 και είναι μία από τις πρώτες και πιο καθιερωμένες δημόσιες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο. Ο διαφοροποιημένος ενεργειακός στόλος της TEN αποτελείται σήμερα από 74 πλοία διπλού κύτους, μεταξύ των οποίων τέσσερα δεξαμενόπλοια DP2, δύο πλοία suezmax με εξοπλισμό καθαρισμού και δύο πλοία MR με εξοπλισμό καθαρισμού δεξαμενόπλοια προϊόντων υπό κατασκευή, που αποτελούν ένα μείγμα από δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου, δεξαμενόπλοια προϊόντων και LNG carriers, συνολικής χωρητικότητας 9,1 εκατομμυρίων dwt.

Διαβάστε ακόμη

Φορολογικό Νομοσχέδιο: Εξώδικη επίλυση με έκπτωση 20% έως 80% στις προσαυξήσεις

Κολλέγιο Ανατόλια: Mε ηχηρή αρχιτεκτονική υπογραφή το νέο mega εκπαιδευτικό project της Θεσσαλονίκης (pics)

Viva Wallet – JP: Στις 13 Μαίου η πρώτη δίκη – Στο «μικροσκόπιο» των Λονδρέζων δικαστών το ζήτημα της αποτίμησης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ