Σε διευκρινίσεις, ανεπισήμως προχώρησε η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ για τους λόγους επαναπροκήρυξης του Διαγωνισμού για την Προβλήτα 6.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζει ότι:

Η επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού για την Προβλήτα 6 σε χρόνο παράλληλο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, δεν δημιουργεί καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας το συμφέρον του συνόλου των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμπέσει με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, ορίζεται ως εξής:

-Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προθεσμία Υποβολής Φακέλου 1ου Σταδίου) – 22.12.2023
-Διαβίβαση Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (2ο Στάδιο) – Αρχές 2024
-Υποβολή Οικονομικών Προσφορών (Προθεσμία Υποβολής Φακέλου 2ου Σταδίου) – 1ο Τρίμηνο 2024
-Επιλογή Προσωρινού Αναδόχου – 1ο Τρίμηνο 2024

Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4938/2022/Αρθ. 156-157) της διαδικασίας υλοποίησης Λιμενικών Έργων σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον Λιμένα Πειραιά, υποχρέωσε την ΟΛΘ Α.Ε. να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση επικαιροποιημένο Master Plan και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πριν την έναρξη υλοποίησης του Έργου «Προβλήτας 6, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Το επικαιροποιημένο Master Plan κατατέθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε. στις 06.12.2022

Η ΣΜΠΕ κατατέθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε. στις 17.03.2023

Η έγκριση του Master Plan και της ΣΜΠΕ της ΟΛΘ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ).

Η πρόσφατη απόφαση Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 7789/10.11.2023 για την επαναπροκήρυξη του έργου, έλαβε υπόψη τις ανατιμήσεις των βασικών υλικών και απρόβλεπτα γεγονότα διεθνών διαστάσεων (Κορωνοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία), στην αναθεώρηση του Φακέλου Οριστικής Μελέτης και των τευχών του διαγωνισμού (https://www.thpa.gr/el/pier6_exp-2/), επισπεύδοντας την υλοποίηση του έργου με την υποβολή βέλτιστων οικονομικών προσφορών.

Από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης τον Μάρτιο του 2018 έως τον Ιούλιο 2023 η ΟΛΘ Α.Ε. έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους €67.610 εκ. Από αυτές €44,01 εκ., αφορούν επενδύσεις πέραν των Υποχρεωτικών και €23,6 εκ. αφορούν Υποχρεωτικές Επενδύσεις.

Διαβάστε ακόμη

Εθνική Τράπεζα: Πώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα €6,2 δισ. – Το προφίλ των επενδυτών και τα επόμενα βήματα

ΕΔΕΥΕΠ: Δύο άδειες για πιλοτικά υπεράκτια αιολικά σε Τέρνα και Κοπελούζο

Performance: Πούλησε το δεξαμενόπλοιο «P. Kikuma» έναντι $39,3 εκατ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ