Για τη συνεχή συμβολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) στον ελληνικό και διεθνή ναυτιλιακό χώρο ενημέρωσαν τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη τα μέλη του προεδρείου του κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου, την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.), αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Μαντζαφό, Πρόεδρο- Γρηγόρη Γρηγορόπουλο, Γενικό Γραμματέα- Γεώργιο Βοζίκη, Πρόεδρο Ελεγκτικής Επιτροπής.

Το Προεδρείο του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ενημέρωσε τον Υπουργό για την συνεχή συμβολή του Ινστιτούτου στον Ελληνικό και Διεθνή Ναυτιλιακό χώρο.

Ειδικότερα έγινε αναφορά στα παρακάτω θέματα:
1. Σταθερή και μόνιμη συνεργασία -συμμετοχή του Ινστιτούτου σε συνεδριάσεις του IMO με συμβουλευτικό χαρακτήρα.
2. Υποβολή προτάσεων επί θεμάτων Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.).
3. Στενή συνεργασία του Ινστιτούτου με Ελληνικά και Ευρωπαϊκά κέντρα ερευνών και με Ναυτιλιακούς επαγγελματικούς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα ναυτικής τεχνολογίας.
4. Εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρουσιάσεις για τις νέες απαιτήσεις της Ναυτιλίας σε Δημόσιες σχολές και Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Το Προεδρείο ανακοίνωσε στον κ. Υπουργό ότι το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε θέματα που θα ζητηθούν από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου.
Ο κ. Υπουργός ευχαρίστησε την διοίκηση του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. προσβλέποντας σε περαιτέρω ενέργειες.