Ναυτιλία

Βασίλης Καρακουλάκης: Οι λόγοι που η αγορά ναυτιλιακών παραγώγων προσελκύει πλοιοκτήτες και funds

  • newsroom


“Αδιαφιλονίκητα  το 2021 καταγράφηκε ρεκόρ αξιών της ναυλαγοράς και στους 3 τύπους πλοίων ξηρού φορτίου (dry bulk) ήτοι capesize, panamax και supramax και συνετέλεσε στην σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών στα επιμέρους παράγωγα”

Τα ναυτιλιακά παράγωγα (FFAs – Freight Derivatives) της αξίας των επιμέρους δεικτών Βaltic ανά τύπου πλοίου είναι πια μια αγορά με μεγάλο βάθος, όγκο συναλλαγών και σημαντική μεταβλητότητα (volatility). Έχουν προσελκύσει αυξημένη ημερίδα συμβαλλομένων, ερχόμενοι με διαφορετικές οπτικές γωνιές και με διαφορετικούς στόχους. Τα ναυτιλιακά παράγωγα χρησιμοποιούνται κυρίως για να μειώσουν το ρίσκο στις αγορές.

“Αδιαφιλονίκητα  το 2021 καταγράφηκε ρεκόρ αξιών της ναυλαγοράς και στους 3 τύπους πλοίων ξηρού φορτίου (dry bulk) ήτοι capesize, panamax και supramax και συνετέλεσε στην σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών στα επιμέρους παράγωγα” επισημαίνει στο Newmoney ο Βασίλης Καρακουλάκης.

Μέλος του τμήματος ναυτιλιακών παραγώγων (Freight Derivatives) των Clarksons Platou Futures του Λονδίνου και μέλος του Baltic Exchange Λονδίνου:

“H ωρίμανση της αγοράς των ναυτιλιακών παραγώγων είναι ενδεικτική στο ότι πια έχουμε ξεφύγει από την απλή ανάγκη της αντιστάθμισης ρίσκου (hedging) μεταξύ ναυλωτών/εμπορικών οίκων και πλοιοκτητών που ήταν η αιτία της δημιουργίας του προϊόντος αυτών τον παραγώγων.

Φυσικά και παραμένει ένας βασικός παράγων ανάγκης δραστηριότητας συναλλαγών των παραγώγων:

Οι εμπορικοί οίκοι και τιτλούχοι των φορτίων προς μεταφορά /παράδοση στους πελάτες /παραλήπτες τους , διατηρούν την ανάγκη να αντισταθμίσουν το ρίσκο της μελλοντικής ανοδικής πορείας της ναυλαγοράς ,ιδίως σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα, αγοράζουν τα ανάλογα εμπρόθεσμα συμβόλαία παραγώγων . Την ίδια ώρα ο αντίστροφος κίνδυνος, μιας φθίνουσας μελλοντικής πορείας φέρνει τους πλοιοκτήτες ως πωλητές των ανάλογων συμβολαίων ως μέσο αντιστάθμισης του κινδύνου αυτού” και συνεχίζει:

“Η ραγδαία ανάπτυξη του όγκου χρονοναυλώσεων – period time charters από τους μεγάλους αλλά και πιο μικρούς εμπορικούς οίκους αναπτύσσοντας το μοντέλο  της εξισορρόπησης αριθμού φορτίων και πλοίων υπό τον έλεγχο τους συνετέλεσε και αυτό στην αυξημένη ρευστότητα και όγκου συναλλαγών των παραγώγων . Οι ναυλωτές αυτοί επί της ουσίας ‘φορώντας ταυτόχρονα 2 καπέλα’ του ναυλωτή κ του πλοιοκτήτη – κατά την διάρκεια 6-8-12 μηνών ναυλώσεως του πλοίου- βρίσκονται ενίοτε και από τις 2 πλευρές των συμβολαίων και στο buy και στο sell σε διαφορετικά διαστήματα έτσι ώστε να αντισταθμίζουν το ρίσκο τους όταν βρίσκονται εκτεθειμένοι με πλοία αλλά χωρίς δικά τους φορτία στην σποτ αγορά”.

Όπως επισημαίνει ο Βασίλης Καρακουλάκης “οι φετινές αποδόσεις αλλά και ταυτόχρονα πολύ νευρικές διακυμάνσεις της σποτ ναυλαγοράς επέβαλαν ακόμα πιο πολύ την ανάγκη αντιστάθμισης ρίσκου όλων των συμβαλλομένων στιν κατεξοχήν φυσική (physical) ναυλαγορά αλλά συνάμα προσέλκυσαν μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές και επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζονται την μεταβλητότητα ( volatility) με σκοπό την κερδοφορία.

“Οι ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτήρισαν το 2021 με τις πληθωριστικές τάσεις στις αξίες όλων των εμπορευμάτων ( commodities) αλλά και των μεγάλων διακυμάνσεων αυτών, με πρωταγωνιστικό ρόλο αυτόν της Κίνας ως μεγάλο εισαγωγέα αλλά και ρυθμιστή πολιτικών και οικονομικών μέτρων πού είχαν άμεση αντανάκλαση στις τιμές αυτών, και κατ επέκταση στις αξίες των ναύλων” τονίζει:

“ Πολλά επενδυτικά ταμεία οπως και εμπορικοί οίκοι επένδυσαν σε αυτήν την αναμενόμενη αντανάκλαση στους ναύλους δια μέσω των παραγώγων όπως και στην εξίσου αναμενόμενη διακύμανση αυτών, όντας ευάλωτοι σε πολιτικοοικονομικά συμβάντα ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Κίνα.

Ως ένα παράδειγμα, είναι η απόφαση της Κίνας τον Σεπτέμβριο να αναστείλει – μειώσει δραστικά την παραγωγή χάλυβα από τις εγχώριες βιομηχανίες είχε άμεση αντανάκλαση στην ανάλογη πτώση εισαγωγών σίδηρο μεταλλεύματος  ( iron ore) και αμέσως φρέναρε την σημαντική άνοδο των αποδόσεων της spot αγοράς των capes και την ανέστρεψε πολύ ραγδαία  και νευρικά . Η σποτ αγορά του δείκτη capes έφτασε τον Οκτώβριο στα 80.000 δολάρια ημερησίως, ερχόμενη από τα 10.000 στις αρχές του 2021 και έχασε πάνω από 50.000 μέσα σε έναν μήνα, με τον δείκτη να κυμαίνεται κάτω από τα 30.000 δολάρια ημερησίως τον Νοέμβριο και να κλείνει η τελευταία ημέρα του δείκτη της χρονιάς στα usd 19.200 ημερησίως.”

Όπως τονίζει “τέτοιες πολιτικο-οικονομικές ρυθμίσεις απο πλευράς Κίνας έλκυσαν μεγάλη εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στην αγορά tων ναυτιλιακών παραγωγων δια μέσω επενδυτικών ταμείων ή εμπορικών οίκων είτε από μεμονωμένους επενδυτές, αναζητώντας  ‘έκθεση’ ( exposure ) στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς είτε με μεμονωμένες θέσεις (positions) είτε συνδυαστικά με θέσεις στα παράγωγα των εμπορευμάτων ( commodity futures)”.

Ως χαρακτηριστικό του 2021 στην αγορά των πλοίων ξηρού φορτίου Βασίλης Καρακουλάκης αναφέρει τον συνδυασμό της ραγδαίας οικονομικής και εισαγωγικής ανάπτυξης χωρών της Δύσης και Ανατολής από τις αρχές του έτους, ιδιαίτερα όμως της Κίνας και των Ασιατικών χωρών μετά το κατευνασμό της covid και του ανοίγματος των οικονομιών τους, σε συνδυασμό όμως με το μεγάλο ποσοστό συμφόρησης των λιμανιών από πλοία που καθυστερούσαν τις εκφορτώσεως τους.

“Και πάλι αυτό έδωσε την ευκαιρία σε επενδυτές της αγοράς να εκμεταλλευθούν προς όφελος τους , ως αγοραστές από τις αρχές της χρονιάς, των εμπρόθεσμων συμβολαίων  που αφορούσαν τους επόμενους 6 μήνες του 2021 όπως και τα συμβόλαια του 2022, θέσεις από τις οποίες ‘βγήκαν’, πουλώντας πίσω , αργότερα μες την χρονιά με σημαντικά  κέρδη.

Οι ίδιοι πρωταγωνιστές της ναυλαγοράς , εμπορικοί οίκοι, βιομηχανίες, εισαγωγείς, πλοιοκτήτες και ναυλωτές συμμετείχαν στους μεγάλους όγκους συναλλαγών των παραγώγων.

Από τέτοια μεγάλη δραστηριότητα δεν έλειψε το Ελληνικό στοιχείο είτε ως πλοιοκτήτες είτε ως μεμονωμένοι επενδυτές και διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων. Οι πλοιοκτήτες βρέθηκαν κατά καιρούς και από τις δυο μεριές των συναλλαγών : είτε ως αγοραστές στις αρχές της χρονιάς, θέλοντας να αυξήσουν νοητά την έκθεση τους  (exposure) σε μια ανερχόμενη αγορά πέραν του ήδη υπάρχοντος στόλου τους στο νερό , όπως  και επίσης έχοντας κλειδώσει σε χρονοναυλώσεις τα πλοία τους στις αρχές του έτους ,θέλοντας όμως να εγκαταλειφθούν την περαιτέρω προβλεπόμενη άνοδο της αγοράς . Αντίστοιχα όταν οι αποδόσεις της ναυλαγοράς έφτασαν σε υψηλά επίπεδα , όπως και οι αξίες των ανάλογων εμπρόθεσμων  συμβολαίων, ‘κλείδωσαν’ τα κέρδη τους για τις ανάλογες εμπρόθεσμες περιόδους πουλώντας τα ανάλογα συμβόλαια” και συνέχισε:

“Η διάχυση του ρίσκου και οι επενδυτικές ευκαιρίες για όλους που έχουν ενεργό ρόλο στην αγορά και δη τους Έλληνες πλοιοκτήτες και επενδυτές θα συνεχίσουν να είναι τέτοιες μέσα στο 2022 που θα τείνουν να ελκύσουν όλο και μεγαλύτερο αριθμό συναλλασσομένων με ποικίλους στόχους και επενδυτικές στρατηγικές στην αγορά τον ναυτιλιακών παραγώγων”.

Διαβάστε ακόμη

Πλειστηριασμοί: Το τριήμερο των… μεγάλων σφυριών για τα βόρεια προάστια

Η δύσκολη στροφή της οικογένειας Μάνεση, τα δάνεια του Κυπριώτη, η ΙΟΝ, η Δαναός και η θαλαμηγός του σεΐχη!

Βασίλης Στασινούλιας: Η μεγάλη πρόκληση να «αναστήσει» το μπραντ της Carrefour