Οικονομία

6 δισ. ακόμα στην αγορά με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

  • Στέλιος ΜορφίδηςΠοια είναι τα 12 εργαλεία και οι παρεμβάσεις που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Ανάπτυξης για να αναθερμάνει την αγορά, να υποστηρίξει νέα επενδυτικά σχέδια, αλλά και να αντιμετωπίσει παγιωμένα προβλήματα

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις στην κατεύθυνση να προσφέρουν ανακούφιση στην αγορά, υποστηρίζοντας παράλληλα νέα επενδυτικά σχέδια, αλλά και να αντιμετωπίσουν παγιωμένα προβλήματα, όπως η έκδοση εγγυητικών και οι μεταχρονολογημένες επιταγές, αναμένεται να ενεργοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες του «business stories», έχει σχεδιαστεί να «τρέξουν» 12 παρεμβάσεις που θα ρίξουν στην αγορά επιπρόσθετα κεφάλαια, από αυτά που έχουν ήδη δεσμευτεί, άνω των 6 δισ. ευρώ, και παράλληλα θα κινητοποιήσουν πολλά ακόμα από ιδιωτικούς φορείς σε νέα επενδυτικά σχέδια. Προτεραιότητα αυτή τη φορά παίρνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται να τρέξουν και αρκετά νέα εγγυοδοτικά εργαλεία. Ολα αυτά θα γίνουν με πόρους του ΕΣΠΑ -κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ- και σε συνεργασία με τον όμιλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις εμπορικές τράπεζες και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

«Η ρευστότητα στην αγορά και την επιχειρηματικότητα είναι από τους κρισιμότερους παράγοντες που θα καθορίσουν την επομένη μέρα της ελληνικής οικονομίας στη μετά COVID-19 εποχή. Με σωστά σχεδιασμένες δράσεις και στοχευμένα εργαλεία, χρησιμοποιώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θέτουμε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τις βάσεις για μια δυναμική και διεθνώς ανταγωνιστική ελληνική επιχειρηματικότητα. Προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα της αγοράς, εξωστρεφή, καινοτόμα και με πλήρη συναίσθηση των αναγκών μιας βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα και την κοινωνία», σημειώνει στο «b.s.» ο υφυπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων.

1. Ταμείο Εγγυοδοσίας επενδυτικών δανείων. Η ενεργοποίησή του αναμένεται εντός του Οκτωβρίου και αφορά δάνεια επενδυτικού σκοπού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έως 80% εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα προικοδοτηθεί με πόρους από το ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ) ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία με την τραπεζική μόχλευση θα φτάσουν έως και τα 500 εκατ. ευρώ για νέα δάνεια προς ΜμΕ. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος και αυτές με τη σειρά τους θα χορηγούν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.

2. Εγγυημένα δάνεια από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade & Development Bank). Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί στη Θεσσαλονίκη η συμφωνία για «χρηματοδοτικό εργαλείο» που θα εγγυάται δάνεια της Παρευξείνιας Τράπεζας σε ελληνικές επιχειρήσεις με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα. Η εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και θα κινητοποιήσει σε πρώτη φάση 330 εκατ. ευρώ σε δάνεια.

3. Επέκταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Θα διατεθούν επιπρόσθετα 850 εκατ. ευρώ -με την τραπεζική μόχλευση- για την παροχή κεφαλαίου κίνησης σε ΜμΕ με διετή επιδότηση επιτοκίου. Το συγκεκριμένο ποσό θα καλύψει αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Με αυτά ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΙΧ ΙΙ φτάνει πλέον τα 2,6 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν δανειοδοτηθεί 12.900 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τον μ.ό. του δανείου να υπολογίζεται περίπου στις 128.000 ευρώ.

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας. Η ενεργοποίηση της β’ φάσης του προγράμματος για δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με 80% εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα υπολογίζεται για το τέλος του μήνα. Στη β’ φάση θα δοθούν νέα δάνεια ύψους 3-3,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη νέα κατανομή, 2 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν (με την τραπεζική μόχλευση) σε ΜμΕ, 550 εκατ. ευρώ σε μεσαίες επιχειρήσεις και 500 εκατ. ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην α’ φάση έκαναν αιτήσεις για δανειοδότηση 5.300 ΜμΕ και 400 μεγάλες επιχειρήσεις, με το συνολικό ποσό εκταμίευσης να φτάνει τα 2,1 δισ. ευρώ.

5. Ταμείο Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς «Αγγέλους» (Business Angels’ Co – Investment Fund): Αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Οκτώβριο. Η διαχείρισή του θα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με στόχο να υποστηριχθούν νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις στις οποίες σκοπεύουν να συν-επενδύσουν επιχειρηματικοί «άγγελοι». Τα κεφάλαια που θα τοποθετηθούν θα είναι της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ.

6. EquiFund 2. Αναμένεται στις αρχές του 2021 και θα πατήσει στα πρότυπα του πρώτου, το οποίο είχε εμπνευστεί ο κ. Τσακίρης κατά τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το συγκεκριμένο «εργαλείο» θα χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ με στόχευση τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι τα 9 funds στα οποία έχει επενδύσει ήδη το EquiFund διαθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο με 100 καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις και έχουν επενδύσει έως τώρα περίπου 130 εκατ. ευρώ, με τελευταίο πετυχημένο παράδειγμα το InstaShop.

7. GREEK GREEN FUNDS. Στόχος της δράσης, η οποία προκηρύχθηκε πρόσφατα και τρέχει μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), είναι να δημιουργηθούν νέα επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital, private equity funds), τα οποία θα επενδύουν, είτε αποκτώντας ποσοστό είτε μέσω ομολόγου, αποκλειστικά σε μικρομεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη λεγόμενη «πράσινη οικονομία». Η εθνική συμμετοχή φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική μόχλευση αναμένεται να είναι τουλάχιστον 6 δισ., δηλαδή προβλέπονται συνολικές επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ.

8. Ταμείο Συνεπένδυσης (Cο-Investment Fund). Τα ενδιαφερόμενα ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα (Ταμεία venture capital, private equity) της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουν προσκληθεί να υποβάλουν προτάσεις στην ΕΑΤΕ για την υλοποίηση συνεπενδύσεων με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων (equity / quasi equity) σε μικρομεσαίες ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Το ύψος της εθνικής συμμετοχής στο εν λόγω Ταμείο φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ.

9. Εγγυητικές επιστολές του ΕΣΠΑ. Εντός του 2021 αναμένεται η δημιουργία Ταμείου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο τη διευκόλυνση της έκδοσης εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται προκειμένου οι επιχειρήσεις να πάρουν την προκαταβολή του ΕΣΠΑ, να επέλθει τόνωση της επιχειρηματικότητας, αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση των νέων επιχειρηματικών σχεδίων.

10. Startups – Soft Financing. Πρόγραμμα επιστρεπτέας ενίσχυσης ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Αναπτυξιακή Τράπεζα προκειμένου οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της Γ.Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας «Elevate Greece» να ενισχυθούν και να καλύψουν ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας.

11. Trade Finance Facility. Πρόκειται για ένα προϊόν που θα βοηθήσει στη σταδιακή μείωση του όγκου των μεταχρονολογημένων επιταγών, ενισχύοντας και την αγορά του factoring, έτσι ώστε σιγά-σιγά να εξαλειφθεί η παγκόσμια πρωτοτυπία της ελληνικής αγοράς που μετατρέπει την επιταγή από μέσο πληρωμής σε μέσο πίστωσης. Παράλληλα, το εργαλείο αυτό θα βοηθά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το αναγκαίο βραχυχρόνιο κεφάλαιο κίνησης που χρειάζονται για να καλύπτουν το άνοιγμα από τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό. Στόχος είναι να έχει ενεργοποιηθεί ως το τέλος της χρονιάς.

12. Technology Transfer Funds – Ταμεία Μεταφοράς Τεχνολογίας. Δεδομένης της ανάγκης για επιτάχυνση της σύνδεσης της έρευνας με την αγορά και την παραγωγή, θα δημιουργηθούν, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, επενδυτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων που είναι απόρροια έρευνας πανεπιστήμιων, ερευνητικών ιδρυμάτων κ.λπ. Αυτού του είδους η χρηματοδότηση θα καλύψει το λεγόμενο κεφάλαιο προ-σποράς (pre-seed financing), παράλληλα με τη χρηματοδότηση πατεντών και το λεγόμενο proof of concept (PoC) ή στα ελληνικά «απόδειξη της ιδέας». Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής ροή υποψηφίων προς επένδυση νεοφυών εταιρειών σε όλο αυτό το οικοσύστημα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει εντός του 2021.

Απόρρητο Απόρρητο