ΕΑΤ

Τα προσωρινά μέτρα έχουν σκοπό τη διατήρηση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω της απορρόφησης ζημιών που οφείλονται στην πανδημία και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να συνεχίσουν να επιτελούν τις βασικές τους λειτουργίες, όπως η χρηματοδότηση της οικονομίας

Αθηνά Χατζηπέτρου: Στην πανδημία χρηματοδοτήσαμε πάνω από 30.000 επιχειρήσεις με 8 δισ. ευρώ – Εργαλεία τύπου mezzanine προωθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - Ποιες εταιρείες κρίνονται ως αξιόχρεες

Κοινή «γραμμή» από τις τράπεζες, η οποία, όμως, πόρρω απέχει από τις εκτιμήσεις, τόσο του εγχώριου, όσο και του ευρωπαίου επόπτη που μιλούν για νέα «κόκκινα» δάνεια ακόμη και πάνω από 10 δισ. ευρώ

Από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι σήμερα αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν xρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας που μόχλευσαν και εκταμίευσαν 5,1 δισ. ευρώ δάνεια σε σύνολο πάνω από 23.000 εταιριών

Ποια είναι τα 12 εργαλεία και οι παρεμβάσεις που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Ανάπτυξης για να αναθερμάνει την αγορά, να υποστηρίξει νέα επενδυτικά σχέδια, αλλά και να αντιμετωπίσει παγιωμένα προβλήματα

Στόχος μας είναι να διοχετεύσουμε πάνω από 13 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2020 είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενώ η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας υπογράμμισε ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

«Στον προηγούμενο κύκλο υπήρξαν επιχειρήσεις, οι οποίες ενώ είχαν λάβει δάνειο, ύψους 200.000 ευρώ, μέσω του ΤΕΠΙΧ, έκαναν αίτηση και για το Εγγυοδοτικό, προσφέροντας, μάλιστα, το παραπάνω ποσό ως cash collateral. σχολιάζουν στο ΝΜ αρμόδιες πηγές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία και έγκριση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί για το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Τα 400 εκατ. ευρώ της Τράπεζας θα μοχλεύσουν επιπλέον, τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ιδιωτικά κεφάλαια τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό με το συνολικό διαθέσιμο για "πράσινες" επενδύσεις να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ"

Απόρρητο Απόρρητο