Οικονομία

Αυτοί είναι οι 25 (βασικοί) φόροι που πληρώνετε για το ακίνητό σας (πίνακας)

  • Στέλιος Κράλογλου


Αναλυτικός πίνακας με τους φόρους και τα τέλη που ισχύουν φέτος - Οι 25 βασικές περιπτώσεις που αφορούν σε διάφορες περιπτώσεις ιδιωτικών ακινήτων, από φόρους επί του εισοδήματος και φόρους κατοχής ακινήτων έως τέλη κατά τη μεταβίβαση

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι πλέον αδικημένοι από τις ελαφρύνσεις που… μοιράζει κυβέρνηση.

Η μόνη ελάφρυνση που έχουν δει μέχρι τώρα είναι η μείωση κατά 22% ΕΝΦΙΑ η σχεδιαζόμενη νέα περικοπή τους κατά 4%. Ελάφρυνση θα μπορούσε να θεωρηθεί, σε κάποιο βαθμό και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις γονικές παροχές ( σε συγγενείς 1ου βαθμού) στα 800.000 ευρω

Σήμερα, το 66,1% των ιδιοκτητών διαθέτει ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ. Αντίθετα, οι έχοντες μεγάλη ακίνητη περιουσία ανέρχονται σε 14.830 και αποτελούν το 0,2% του συνόλου. Η περιουσία που διαθέτουν ανέρχεται σε 231,29 εκατ. ευρώ και πληρώνουν κατά μέσο όρο 15.596 ευρώ ο καθένας.

Εκτός από τον φόρο κατοχής οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιβαρύνονται με δεκάδες άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες έχουν παραμείνει στο ύψος τους. Η σημαντικότερη από αυτές τις επιβαρύνσεις είναι ο φόρος εισοδήματος από ενοίκια, δηλαδή από την εκμίσθωση κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων ή ακινήτων κάθε χρήσης.

Το εισόδημα από ενοίκια φορολογείται με μια επαχθή φορολογική κλίμακα που επιβάλλει φόρο από το πρώτο ευρώ εισοδήματος. Συγκεκριμένα για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%, για εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης είναι 35% και για εισόδημα πάνω από 35.001 ευρώ ο συντελεστής είναι 45%.

Το βασανιστήριο των ιδιοκτήτων δεν σταματά εκεί!

Η νομοθεσία προβλέπει φόρους για τα πάντα: Για την κατοχή ακινήτου, την είσπραξης εισοδήματος από αυτό και την μεταβίβαση του. Εισπράκτορας δεν είναι μόνο το δημόσιο άλλα και οι δήμοι σε όλη τη χώρα που συνεχίζουν να εισπράττουν “κατά το δοκούν”, ευφάνταστα “χαράτσια” που έχουν θεσμοθετηθεί (και δεν έχουν επαναξιολογηθεί) εδώ και δεκαετίες!

Χαρακτηριστική εικόνα της αφαίμαξης στην ακίνητη περιουσίας δίνει το Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) που καταγράφει τους πάσης φύσεως ισχύοντες φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία που θα επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους για το 2022.

Οι 25 βασικές περιπτώσεις που αφορούν σε διάφορες περιπτώσεις ιδιωτικών ακινήτων, από φόρους επί του εισοδήματος και φόρους κατοχής ακινήτων έως τέλη κατά τη μεταβίβαση, έχουν ως εξής:

2022: OI ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Α. Φόροι – τέλη – κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα
1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων δείτε τη σχετική κλίμακα 15/35/45,00 %
 2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών)  3,6 %
3.  Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δείτε τη σχετική κλίμακα .

*Σε προσωρινή αναστολή

2,20-10,00%
4. Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή γονείς, για το άνω των 200 τ.μ. τμήμα της, ή προς τρίτο για όλο το εμβαδόν 3% επί αντικ.αξίας
5. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α’+ β’ κατοικία Αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
 6. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης  3 % επί αντικ.αξίας
 
Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων
1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο φυσικών & νομικών προσώπων,. Μειώθηκε κατά 10-30% από το 2019, υπό αναθεώρηση για το 2022. Κτίσματα: 2,50-16,25 €/τμ

Οικόπεδα:0,0037-11,25 €/τμ

 2. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου αστικής περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 250.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα, δείτε τη σχετική κλίμακα . Μειώθηκε κατά 10-30% από το 2019, υπό αναθεώρηση για το 2022. Φυσ.πρόσ.:1,5‰-1,15%

Νομ.πρόσ.:2,5-5,50‰

3. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰ (δυνητικά έως 10πλάσιο στους υπερχρεωμένους ΟΤΑ!)
4. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15 % (πλην απρόσοδων κλπ)
5. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδικός) Γη 5 %, κτίρια 8 %
Γ. Φόροι – τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων
1. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (υπό αναστολή έως 31.12.2022) 24 %
2. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (υπό αναστολή έως 31.12.2022) 15 %
3. Φόρος Μεταβίβασης / Χρησικτησίας Ακινήτων 3 %
4. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5%
5. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%
6. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος και

β) Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13)

3 % επί του ΦΜΑ

7% επί του ΦΜΑ

7. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων 4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία

5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

 

Διαβάστε ακόμη

Deutsche Bank: Μέσα στο 2022 η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ

Το δράμα της Αττικής Οδού, το… θαύμα της JP Morgan με την Viva, τα καλά νέα για το ΧΑ και ο αγώνας της Yalco

Γονικές Παροχές: Πότε λήγει η παράταση για «φθηνές» μεταβιβάσεις