Οικονομία

Αγροτικές επιδοτήσεις και φορολογία (πίνακας)

  • Των Μακρή Φωτεινή και Κουσουνή Κατερίνα*


Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αγροτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα στον πίνακα Γ.2 του εντύπου Ε3 «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» εμφανίζονται τα στοιχεία των ενισχύσεων – επιδοτήσεων όπως τα απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ελέγχουμε τα ποσά που εμφανίζονται και επιλέγουμε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ»

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα ποσά, έχετε την δυνατότητα να τα πληκτρολογήσετε.

Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2020 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημείωση!
Για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην 1η σελίδα του εντύπου Ε3

4 Βασικές Κατηγορίες

(Επιδοτήσεις) Αποζημιώσεις/ Ενισχύσεις Covid-19
“Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης” Ε 2012/2021 & Ν 4764/2020, Αρθ 146

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia πατώντας εδώ

Δείτε περισσότερα άρθρα για την πλήρη Φορολογική, Λογιστική και Εργατική σας ενημέρωση στο e-forologia.gr

*Η Φωτεινή Μακρή είναι λογίστρια – φοροτεχνικός Α’ τάξης και η Κατερίνα Κουσουνή είναι οικονομολόγος – λογίστρια Α’ τάξης. Είναι ειδικοί στην αγροτική φορολογία, επιστημονικοί συνεργάτες του e-forologia