Παγώνει ως τον Σεπτέμβριο του 2025 το επιτόκιο για τις ρυθμίσεις χρεών προς τον ΕΦΚΑ, με διάταξη που περιλαμβάνει το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε χθες το βράδυ λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε δημόσια διαβούλευση.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναστέλλεται η αύξηση των επιτοκίων, τα οποία επιβαρύνουν ρυθμισμένες ή μη οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Το επιτόκιο ρύθμισης θα είναι στο 5,5% για τα ρυθμισμένα χρέη, δηλαδή 5% βάσει της ρύθμισης, συν 0,5% λόγω του επιτοκίου της ΕΚΤ. Όσοι, όμως, δεν σπεύσουν να μπουν σε ρύθμιση θα έχουν επιτόκιο 8% συν 0,5%, ήτοι 8,5%! Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι οι οφειλέτες καλούνται να ρυθμίσουν την οφειλή τους άμεσα προκειμένου να απαλλαγούν από το ληστρικό επιτόκιο του 8,5% που επιβαρύνει την κύρια οφειλή τους.

Σύμφωνα με τη διάταξη ως επιτόκιο επί της κύριας οφειλής, με το οποίο επιβαρύνονται οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ορίζεται αυτό που ίσχυε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022. Ορίζεται, επίσης, ότι «το επιτόκιο αυτό μεταβάλλεται και προσδιορίζεται εκ νέου, μόνο εάν μεταβληθεί το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σωρευτικά κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που ίσχυε την 1η.1.2014.» Το πάγωμα, λοιπόν, ισχύει για αυξήσεις του βασικού επιτοκίου ΕΚΤ ως 5 μονάδες. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι οι οφειλέτες θα έχουν μηδενική επιβάρυνση αν η επίπτωση στο επιτόκιο ρύθμισης χρεών προς τον ΕΦΚΑ από αυξήσεις δεν ξεπεράσει το 5% στα επιτόκια της ΕΚΤ. Μέχρι σήμερα οι αυξήσεις στα επιτόκια για πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ έχουν προσεγγίσει το 4,5%.

Αναλυτικά η διάταξη, όπως αποτυπώνεται στο μίνι ασφαλιστικό

«Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν.5006/2022**

Στο άρθρο 34 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί της αναστολής αύξησης επιτοκίων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής και σε περίπτωση πάγιας ρύθμισης οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) η φράση «από την 13η.9.2022 μέχρι την 12η.9.2023» αντικαθίσταται από τη φράση «από 13.9.2022 έως 12.9.2025», αβ) η φράση «που ίσχυσε κατά την 13η.9.2022» αντικαθίσταται από τη φράση «που ίσχυσε στις 13.9.2022» και αγ) μετά από τη φράση «και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2» διαγράφεται η φράση «αντίστοιχα, της παρ. ΙΑ», β) στο δεύτερο εδάφιο, βα) διαγράφεται η φράση «σύμφωνα με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.1 και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2, αντίστοιχα, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013», ββ) η φράση «τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες» αντικαθίσταται από τη φράση «πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες» και βγ) η φράση «κατά την 1η.1.2014» αντικαθίσταται από τη φράση «την 1η.1.2014», γ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο, και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 34

Ως επιτόκιο επί της κύριας οφειλής, με το οποίο επιβαρύνονται οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις των υποπαρ. ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) από 13.9.2022 έως 12.9.2025, ορίζεται αυτό που ίσχυσε στις 13.9.2022 και προσδιορίσθηκε σύμφωνα με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.1 και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Το επιτόκιο αυτό μεταβάλλεται και προσδιορίζεται εκ νέου, μόνο εάν μεταβληθεί το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σωρευτικά κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που ίσχυε την 1η.1.2014. Χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν καταβληθεί με επιτόκιο που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναζητούνται, στον βαθμό που υπερβαίνουν τα οφειλόμενα με βάση το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω επιτόκιο, και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Διαβάστε ακόμη

Société Générale: Βγείτε long στα ελληνικά δεκαετή ομόλογα – Η Fitch θα δώσει επενδυτική βαθμίδα

Guardian: Πώς ο βασιλιάς Κάρολος γιγαντώνει την αυτοκρατορία των ακινήτων του με χρήματα από νεκρούς

Έφυγε ο «Alexis, έρχεται ο «Oliver» με πτώση θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια (tweet)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ