ρυθμίσεις

Οι ευκαιρίες και οι παγίδες στην τακτοποίηση των κορονοχρεών - Ανοίγει η πλατφόρμα στο MyAADE που θα παρέχει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης - Προθεσμία έως 31-12-2021 για την υπαγωγή στο νέο πλαίσιο

Οι τράπεζες θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να «σπάνε» το κεφάλαιο της οφειλής τους σε δύο μέρη, μεταφέροντας στο μέλλον την αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου, το οποίο στο μεταξύ δεν θα εκτοκίζεται