Οικονομία

Διαγράφει τις λάθος εισφορές των μηχανικών ο ΕΦΚΑ

  • Μαίρη Λαμπαδίτη


Zητά κατανόηση μέσω... sms για τη τη «γκάφα» που μετέτρεψε μισθωτούς σε ελεύθερους επαγγελματίες 

της Μαίρης Λαμπαδίτη

Αναγνωρίζει τη «γκάφα» του ο ΕΦΚΑ και διαγράφει τις εισφορές ύψους 167 ευρώ που καταλόγισε κατά λάθος σε 47.034 μηχανικούς του δημοσίου. Οι εισφορές θα επαναυπολογιστούν και θα αναρτηθούν εκ νέου μαζί με τις εισφορές του Ιανουαρίου. Στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν τις εισφορές μέσω πάγιας εντολής σε τράπεζα , ο ΕΦΚΑ τους ενημέρωσε ότι  θα εμφανιστούν στον Τραπεζικό τους Λογαριασμό δύο εγγραφές,  ανάληψη και, εκ των υστέρων, κατάθεση, του ποσού εισφοράς.

Χθες χιλιάδες μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι, διαπίστωσαν ότι από λάθος του ΕΦΚΑ έχουν χρεωθεί με επιπλέον εισφορές ελεύθερου επαγγελματία για τον Ιανουάριο του 2019, τις οποίες μάλιστα οφείλουν να εξοφλήσουν εντός μιας ημέρας – μέχρι 28/2/19.  Σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν χρεωθεί εισφορές ακόμη και για ολόκληρο το 2018!

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ «Κατά τη διαδικασία υπολογισμού και έκδοσης εισφορών Μη Μισθωτών Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τα νέα μειωμένα ποσοστά κλάδου σύνταξης, δεν ελήφθησαν υπόψη εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Το πρόβλημα οφείλεται σε εκ παραδρομής λανθασμένη παραδοχή στο Μηχανογραφικό Σύστημα. Ως συνέπεια, 47.034 ασφαλισμένοι εισφοροδοτήθηκαν με την ελάχιστη μηνιαία εισφορά.

Οι ασφαλισμένοι αυτοί κανονικά  θα κατέβαλαν μικρότερη εισφορά από την ελάχιστη μηνιαία καθώς δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής εισφορών για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προέβη άμεσα  στις εξής ενέργειες άμεσα αποκατάσταση:

α. Εντοπισμός της αστοχίας παραδοχών της ΗΔΙΚΑ.

β. Υπολογισμός του πλήθους που επηρεάστηκε (47.034).

γ. Αποσύρθηκαν τα συγκεκριμένα  ειδοποιητήρια και διεγράφησαν οι εγγραφές Ιανουαρίου 2019 από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

δ. Αναρτήθηκε μήνυμα στη μερίδα των  ασφαλισμένων αυτών στο δίκτυο ΕΦΚΑ ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη η εισφορά Ιανουαρίου κατά τον έλεγχο προϋποθέσεων ενημερότητας και εκδόθηκε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

ε. Εστάλη προσωποποιημένο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους με το οποίο ενημερώθηκαν ότι:

«Αγαπητέ ασφαλισμένε,
το ειδοποιητήριο εισφορών Ιανουαρίου 2019 που είχε αναρτηθεί στη μερίδα σου, προσωρινά έχει ανακληθεί διότι διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν ληφθεί τα εισοδήματά σου από μισθωτές υπηρεσίες. Ήδη διενεργείται έλεγχος επαλήθευσης με σκοπό την εκ νέου ανάρτηση  μαζί με τις εισφορές Φεβρουαρίου 2019.
Στο ενδιάμεσο διάστημα οι εισφορές Ιανουαρίου 2019 δε θα είναι απαιτητές για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, ικανότητας κλπ.»
στ. Αντιμετωπίστηκαν 123 περιπτώσεις παγίων εντολών και εστάλη προσωποποιημένο μήνυμα ενημέρωσης.

«Αγαπητέ ασφαλισμένε,

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει η εισφορά Ιανουαρίου 2019 προσωρινά έχει ανακληθεί.
Επειδή δεν ήταν δυνατή η ανάκληση της εντολής είσπραξης μέσω πάγιας εντολής – λόγω προθεσμιών που τίθενται από το Διατραπεζικό Σύστημα – σας ενημερώνουμε ότι θα εμφανιστούν στον Τραπεζικό σας Λογαριασμό δύο εγγραφές,  ανάληψη και, εκ των υστέρων, κατάθεση, του ποσού εισφοράς.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση»

ζ. Επιβεβαιώθηκαν οι ορθές παραδοχές στην ΗΔΙΚΑ προκειμένου να αναρτηθούν εκ νέου οι ορθές εισφορές με την έκδοση Φεβρουαρίου.

Απόρρητο Απόρρητο