Χωρίς φόρο μεταβιβάζουν πλέον οι συγγενείς πρώτου βαθμού (σύζυγοι, παιδιά, παππούδες, εγγόνια και γονείς) την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, χρηματικά ποσά και μετοχές. Από σήμερα -και αναδρομικά- οι εφορίες θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις νέες διατάξεις που τους κοινοποιήθηκαν εγγράφως (με την ΠΟΛ Ε.2193/2021).

 Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

  • αυξάνεται το αφορολόγητο ανά γονέα στις 800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις που έχουν συσταθεί από 1ης Οκτωβρίου
  • δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν θα συνυπολογίζονται, στον συνυπολογισμό των προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών που ισχύει στα αφορολόγητα όρια.

Πρακτικά ο φόρος γονικών παροχών για εν ζωή μεταβιβάσεις από και προς γονείς, παιδιά, εγγόνια καταργείται , αφού για γονικές παροχές από 2 γονείς ισχύει αφορολόγητο 800.000 + 800.000 = 1,6 εκατ. ευρώ, άλλα τόσα από 2 παππούδες και άλλα τόσα επίσης από 2 γιαγιάδες. Δηλαδή έως και 4,8 εκατ. ευρώ εάν μεταβιβάζουν όλοι εν ζωή την περιουσία τους στην επόμενη γενιά.

Ειδικά για τη δωρεά χρηματικών ποσών, μέχρι τον Σεπτέμβριο ίσχυε συντελεστής φόρου 10% από το πρώτο ευρώ. Έτσι για παράδειγμα ένας πατέρας που ήθελε να δωρίσει 200.000 ευρώ στο παιδί του, θα πλήρωνε φόρο 20.000 ευρώ, ενώ αν κάνει τη μεταβίβαση από σήμερα, ο φόρος θα είναι μηδενικός.

Αντίστοιχα, για γονική παροχή ακινήτου αξίας 300.000 ευρώ, ο φόρος ήταν 1.500 ευρώ αλλά από 1ης Οκτωβρίου πλέον μηδενίζεται. Για δωρεά από παππού σε εγγονό ακίνητης περιουσίας 600.000 ευρώ, όπου επιβάλλετο φόρος 16.500 ευρώ, επίσης μηδενίζεται.

Συγκεκριμένα η νέα εγκύκλιος Ε.2193/2021 της ΑΑΔΕ ενημερώνει τις ΔΟΥ της χώρας ότι με τον ν.4839/2021 αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών .

Μετά τις αλλαγές, η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, προβλέπει:

– Η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κώδικα (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ.

– επίσης η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές της παραγράφου αυτής δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων

– Η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών (…) υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς:

  • με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες)
  • με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία (αδέλφια-θείοι-ανεψιοί- λοιποί κατιόντες και ανιόντες)
  • με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ κατηγορία (όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς ή οι μη συγγενείς – ξένοι)

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Ο φόρος κληρονομιάς  πάντως δεν καταργείται. Και έτσι η μεταβίβαση εν ζωή συμφέρει πολλαπλά. Γιατί όσοι σπεύσουν έως 31 Δεκεμβρίου μπορούν να αποφύγουν χρεώσεις με αυξημένες αντικειμενικές που θα ισχύσουν -κατά περίπτωση- από το νέο έτος, αλλά και τα έξοδα για ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που θα επιβληθούν  από 1ης Ιανουαρίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατιμήσεις 10% – 30% σε προϊόντα λόγω αύξησης της τιμής ρεύματος

Βασίλης Κάτσος: Οι νέες επενδύσεις του VNK Capital σε real estate, τρόφιμα και φάρμακα (pic)

ΤΕΞΑΠΡΕΤ: «Θρίλερ» με το βιομηχανικό συγκρότημα στο Καλοχώρι