Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά ο έλεγχος εγκυρότητας στην ασφαλιστική ενημερότητα

  • newsroom


Η νέα υπηρεσία αφορά σε Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί από τις 14 Ιουλίου και μετά

Ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί αναβάθμιση παλαιάς ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία έχει στόχο την ενίσχυση του ελέγχου και της εγκυρότητας των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το ενιαίο ΑΑΕ που εκδίδεται μετά από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

• Επιχειρήσεις απογεγραμμένες και μη στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e – Ε.Φ.Κ.Α. και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, μισθωτούς ασφαλισμένους, λοιπούς ιδιώτες).

• Πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους),

Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η εισαγωγή του μοναδικού Αριθμού Εγκυρότητας, καθώς και του Αριθμού Συστήματος που αναγράφονται στο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση κωδικών taxisnet.

Για την ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ΑΑΕ, o χρήστης εισέρχεται:

  • Eίτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και με τη διαδρομή: Αρχική → Επιχειρηματική Δραστηριότητα → Έλεγχος εγκυρότητας φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων → Έλεγχος εγκυρότητας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας,
  • Eίτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ και με τη διαδρομή: Ελ. Επαγγελματίας/Αυταπασχολούμενοι/Εργοδότες/Αγρότες/Μισθωτοί ή Λογιστές → Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας → «Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με Αριθμό Εγκυρότητας» (https://apps.ika.gr/eCheckClearance).

Επισημαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αφορά σε Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί από τις 14 Ιουλίου και μετά.

Διαβάστε ακόμη

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι δισεκατομμυριούχοι που επενδύουν στον “Greek Freak”

Αλουμίνιο: Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά φέρνουν έκρηξη τιμών

Stress tests: Θετική έκπληξη από την Ελλάδα – Οι εκτιμήσεις των Autonomous Research, Axia & BNP Paribas