Τη… νάρκη των ευάλωτων δανειοληπτών, η ακίνητη περιουσία των οποίων κινδυνεύει να βγει στο ηλεκτρονικό «σφυρί», προσπαθεί να αποφύγει η κυβέρνηση, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για τη λειτουργία του Φορέα, ο οποίος, στο πλαίσιο του νέου Πτωχευτικού Νόμου, θα κληθεί να αγοράσει και εν συνεχεία, να επαναμισθώσει τις κύριες κατοικίες τους έναντι ενός συμφωνηθέντος τιμήματος.

Πιο αναλυτικά, παρά το γεγονός ότι η προστασία από πλειστηριασμούς που τυγχάνει η επίμαχη κατηγορία δανειοληπτών λήγει σε έξι ημέρες – (σ.σ. μέχρι τέλη Ιουνίου) – θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως το οικονομικό επιτελείο θα δώσει νέα παράταση στην αναστολή των όποιων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο. Το μεσοδιάστημα δε, έως ότου καταστεί λειτουργικός ο Φορέας, ήτοι περί το α’ τρίμηνο του 2022, συζητείται η πρόταση των τραπεζών το Δημόσιο να πληρώνει είτε το σύνολο της μηνιαίας δόσης είτε ένα ποσοστό αυτής – από 30% έως 50% – και το υπόλοιπο ο οφειλέτης, προκειμένου να αποφευχθεί το e-σφυρί.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι χρωστούν σε τράπεζες και Δημόσιο και πληρούν μία σειρά από κριτήρια (έχουν εισόδημα έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και 21.000 ευρώ για οικογένειες, ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και έως 180.000 ευρώ για οικογένειες και καταθέσεις έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο), τότε μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω της πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού σε 240 – 420 δόσεις. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η έγκριση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών (το 60% επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν ως πιστωτές) θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, σε περίπτωση μη έγκρισης τότε ο δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει την εναλλακτική της πτώχευσης.

Όπως προκύπτει από το κείμενο που δόθηκε χθες, Τετάρτη, σε διαβούλευση, η υποχρέωση του Φορέα για την απόκτηση της κύριας κατοικίας από ευάλωτους οφειλέτες θα διαρκεί μέχρι την εξάντληση των οικονομικών του δεσμεύσεων ή την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που θα ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης. «Όσο διαρκεί η υποχρέωση αυτή, ο Φορέας θα ενεργεί κατ’ αποκλειστικότητα. Πριν την εξάντληση των οικονομικών δεσμεύσεων του Φορέα ή την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης, δύναται να δοθεί στον Φορέα δικαίωμα να αυξήσει τις οικονομικές του δεσμεύσεις και να παρατείνει αντίστοιχα το δικαίωμα αποκλειστικότητας. Σε διαφορετική περίπτωση το Δημόσιο δύναται να παραχωρήσει τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης και σε άλλο νομικό πρόσωπο», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που ευάλωτος οφειλέτης κηρυχθεί σε πτώχευση ή που σε βάρος της κύριας κατοικίας του επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, τότε μπορεί να υποβάλει αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας του στον επίμαχο Φορέα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές εφόσον απέχουν περισσότερο από 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει τον ευάλωτο οφειλέτη σε πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Ο φορέας επιβεβαιώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας του δικαιούχου ως προϋπόθεση της αιτούμενης μεταβίβασης.

Σε περίπτωση πτώχευσης, η τιμή κτήσης της πρώτης κατοικίας ισούται με την εμπορική αξία του ακινήτου που απορρέει από πιστοποιημένη αποτίμηση που διενεργείται από ανεξάρτητο εκτιμητή, ενώ σε περίπτωση διαδικασίας εκτέλεσης, όπου η πρώτη τιμή προσφοράς υπερβαίνει την αποτίμηση κατά τουλάχιστον 15%, τότε η τιμή θα είναι η χαμηλότερη μεταξύ μιας πιστοποιημένης αποτίμησης από ανεξάρτητο τρίτο εκτιμητή και της πρώτης τιμής προσφοράς.

Όσον αφορά στους όρους του Leasing, αφορά σε περίοδο μέχρι 12 έτη και ο ευάλωτος δανειολήπτης θα πρέπει να είναι επιλέξιμος, ώστε να λάβει κρατική ενίσχυση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει το ενοίκιο στον Φορέα (επίδομα στέγασης από 70 έως και 210 ευρώ). Η συμφωνία μπορεί να λήξει εάν ο δανειολήπτης χάσει τρεις δόσεις, ενώ στον αντίποδα, εάν τις έχει εξοφλήσει τότε μπορεί να επαναγοράσει την κατοικία ως εξής:
Στη λήξη των 12 ετών, πληρώνοντας την αγοραία τιμή του ακινήτου μείον οποιαδήποτε έκπτωση του είχε προσφερθεί από τον Φορέα.

Νωρίτερα από την 12ετία, πληρώνοντας την αγοραία αξία του ακινήτου συν την καθαρή παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ενοικίων.

Διαβάστε ακόμα

Μεσοπρόθεσμο: Άλμα ανάπτυξης αλλά και κίνδυνοι λόγω πανδημίας και επιτοκίων

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Μέσα στο 2021 ξεκινά η κατασκευή του Ε65 και της Γραμμής 4 του Μετρό (vid)

Βασίλης Αγαπητός: Γιατί επένδυσε η Alpha Lines στον Αργοσαρωνικό