Οικονομία

ΕΛΓΑ: Εγκρίθηκαν προσλήψεις ορισμένου χρόνου

  • newsroom


Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Οργανισμού

Έγκριση για προσλήψεις 157 εργαζομένων διάφορων ειδικοτήτων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) δόθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό.

Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Οργανισμού. Οι θέσεις που αφορούν απασχόληση έως οκτώ μήνες, είναι οι εξής:

  • Εκατόν πενήντα γεωτεχνικών (140 ΠΕ Γεωπόνων και 10 ΠΕ Κτηνιάτρων),
  • Τριών πληροφορικής (2 ΠΕ Πληροφορικής και ενός ΤΕ Πληροφορικής)
  • Τεσσάρων ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης, που θα καλυφθεί από τα έσοδα του Οργανισμού, για τις ανωτέρω προσλήψεις ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000,00 ευρώ (590.000,00 ευρώ για το έτος 2021 και 1.810.000,00 ευρώ για το έτος 2022).

Διαβάστε ακόμη

Έρχονται νέες εξαγορές από τις εταιρείες πληροφορικής

Η Dimand ρίχνει «θεμέλια» και στις ΑΠΕ

Εφαρμογή αποκαλύπτει πόσοι βγάζουν μεγαλύτερο ή μικρότερο μισθό από εσάς