Στο 11,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το α’ τρίμηνο φέτος, από 11,9% το δ’ τρίμηνο του 2022 και έναντι του 13,8% το α’ τρίμηνο πέρυσι. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 550.535 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 14,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, 290.132 άνεργοι (ποσοστό 52,7% του συνόλου) είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο.

Σύμφωνα επίσης με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ:

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 15,4% έναντι 9% στους άνδρες.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (33,2%) και 20- 24 ετών (26,1%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (19,3%), 30- 44 ετών (12,5%), 65 ετών και άνω (8,8%) και 45- 64 ετών (8%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Ιόνιοι Νήσοι (20,4%), το Νότιο Αιγαίο (18,1%) και η Δυτική Μακεδονία (15,4%). Ακολουθούν, η Κεντρική Μακεδονία (15,3%), η Ήπειρος (15,1%), η Θεσσαλία (14,6%), η Κρήτη (14,4%), η Στερεά Ελλάδα (13,1%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (12,5%), το Βόρειο Αιγαίο (12,4%), η Πελοπόννησος (10,4%), η Δυτική Ελλάδα (9,9%) και η Αττική (8,1%).

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι είτε διότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (36%) είτε διότι απολύθηκαν (15,8%). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 21,1%.

Η πλειονότητα των ανέργων (52,7%) αναζητεί εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι). Επίσης, η πλειονότητα των ανέργων έχει ολοκληρώσει έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση (60,4%). Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 19,7%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 17,5%.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.098.011 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (68,8%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (20,3%). Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8,4%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 6,5%. Η μερική απασχόληση εμφανίζει αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 5,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 16,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι επαγγελματίες (22,5%) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (21,5%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ειδικευμένους τεχνίτες και στους ασκούντες συναφή επαγγέλματα (2,7%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους υπαλλήλους γραφείου (8,3%). Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (10,6%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους υπαλλήλους γραφείου (11,3%).

Εάν εξεταστεί η εξέλιξη της κατανομής του πλήθους των απασχολουμένων σε ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρείται ότι, από το α’ τρίμηνο του 2012 αυξάνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης- τάση που αντιστρέφεται σε κάποιο βαθμό από το 2021. Την ίδια περίοδο μειώνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση, το οποίο, ωστόσο, παρουσιάζει αύξηση από το 2021. Το ποσοστό στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης ακολουθεί αύξηση, ενώ το ποσοστό των απασχολουμένων σε στοιχειώδη επαγγέλματα παραμένει σχετικά σταθερό μετά το 2012. Το ποσοστό των απασχολούμενων στην γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία εμφανίζει πτωτική τάση από το 2014, με τάση ανόδου τα τελευταία 3 έτη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (52,8%) δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (17,7%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (80,1%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς. Το 9,4% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 3,7% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και το 1,5% έχει παραπάνω από μία εργασία.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 4.392.839 άτομα. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών ανήλθαν σε 3.168.769 άτομα. Το ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η πλειονότητα των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού ηλικίας 15- 74 ετών, είτε δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (45,6%) είτε έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία εργασία τους (23%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (54%), ή επειδή η εργασία του ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (21%).

Τέλος, το 90,4% των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού δηλώνει ότι δεν θέλουν να εργάζονται. Το 1,6% δηλώνει ότι αναζητεί εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι να την αναλάβουν, ενώ το 4,2% δηλώνει ότι είναι διαθέσιμοι για να αναλάβουν εργασία άμεσα αλλά δεν αναζητούν.

Διαβάστε ακόμη

Adecco: Επαγγελματική και προσωπική ισορροπία στην κορυφή των προτεραιοτήτων των νέων

Κοινωνικός Τουρισμός 2023: Πώς θα μάθετε εάν είστε δικαιούχοι

Προϋπολογισμός: Ξεπέρασε τον στόχο κατά €3,5 δισ. το α’ πεντάμηνο του 2023

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ