μακροχρόνια άνεργοι

Πως διαμορφώνεται η επιδότηση ανάλογα με την ηλικία του ανέργου - Που υποβάλλουν αίτηση οι επιχειρήσεις και είναι η απαραίτητη προϋπόθεση - Ποια η καταληκτική ημερομηνία του πρώτου κύκλου του προγράμματος

Απόρρητο Απόρρητο