Επιστροφές φόρου που «μαγειρεύτηκαν» με συνταγή… κορωνοϊού, τροποιητικές δηλώσεις Ε9, που φαίνεται να υποκρύπτουν αδήλωτη περιουσία, εισοδήματα που εισπράχτηκαν αναδρομικά και δεν δηλώθηκαν ποτέ… αλλά και άλλες φανερές και κρυφές πηγές πλουτισμού βάζουν στο στόχαστρο οι 900 ελεγκτές της Εφορίας που εκπαιδεύτηκαν πάνω στις μεθόδους του αμερικανικού φοροελεγκτικού οργανισμού IRS (Internal Revenue Service).

Τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα βάζουν στο μικροσκόπιο τα εισοδήματα απ’ όλες τις πιθανές πηγές: καταθέσεις, δάνεια, ομόλογα και μετοχές, χρέη στην Εφορία και στις τράπεζες, κινητή και ακίνητη περιουσία, δαπάνες διαβίωσης, συγκριτικά στοιχεία από ομοειδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες κ.λπ.

Μάλιστα η βάση δεδομένων που βρίσκεται στη διάθεσή τους έχει εμπλουτιστεί από τα στοιχεία που καταχώρησαν οι ίδιοι φορολογούμενοι για να αποκτήσουν πρόσβαση στα έκτακτα μέτρα στήριξης, ενώ πλέον υπάρχει διασύνδεση με το Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων. Ολα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα ελέγχων που αποτυπώνεται ανάγλυφα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ.

Οι νέοι «Ράμπο» της Εφορίας σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 17.000 τυπικούς φορολογικούς ελέγχους (μέσω παραστατικών, δηλώσεων, συναλλαγών κ.λπ.) και τουλάχιστον 6.000 ελέγχους επιστροφής φόρων. Οι συγκριμένοι έλεγχοι μπαίνουν στην πρώτη γραμμή, καθώς φέτος, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων, υπάρχει ο φόβος κάποιοι επιτήδειοι να «μαγειρέψουν» τα έσοδά τους για καταστούν δικαιούχοι.

Ειδικότερα, έχουν προγραμματιστεί οι εξής έλεγχοι:

■ Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
■ Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
■ Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 επιχειρήσεων.
■ Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για πρόσθετες αποδοχές.
■ Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
Διασταύρωση για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές.
■ Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στον έλεγχο υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες ισχύει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

■ Προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις).
■ Παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά) ή/και της επιχείρησης στην οποία μπορεί να συμμετέχει.
■ Τα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα.
■ Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ.
■ Υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Με τη διαδικασία των έμμεσων τεχνικών ελέγχου το εισόδημα του φυσικού προσώπου ή ο τζίρος της επιχείρησης προσδιορίζεται με βάση στοιχεία που αντλούνται από διάφορες πηγές.

Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη:

■ οι αγορές, οι πωλήσεις και το μεικτό κέρδος που εμφανίζει το πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
■ το ύψος των αμοιβών που εισπράττονται κατά περίπτωση
■ η πελατεία
■ το μεικτό κέρδος που προκύπτει από ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται με βάση ιδίως τον χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τα μέσα άσκησης της δραστηριότητας
■ την ειδικότητα και τον επιστημονικό τίτλο κατά περίπτωση
■ το απασχολούμενο προσωπικό
■ το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ιδίων κεφαλαίων κίνησης
■ το ποσό των δανείων, των καταθέσεων και των πιστώσεων
■ το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εμπορευμάτων, των εξόδων διαχείρισης
■ κάθε επιχειρηματική δαπάνη και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους.

Κατά τον νέο γύρο ελέγχων θα αξιοποιηθούν και δύο νέες μέθοδοι:

Η mark-up: μπορεί να αξιοποιηθεί για έλεγχο σε κάβες, εστιατόρια/ταβέρνες, πρατήρια καυσίμων, κοσμηματοπωλεία. Η βάση του ελέγχου είναι το κόστος αγοράς των αγαθών προς πώληση, π.χ., οι πρώτες ύλες για την ταβέρνα ή τα ποτά. Το κλειδί είναι το περιθώριο κέρδους που θα χρησιμοποιήσει ο ελεγκτής, έτσι ώστε να καταλήξει στα ακαθάριστα έσοδα του ελεγχόμενου. Το περιθώριο κέρδους υπολογίζεται από ομοειδείς επιχειρήσεις!

Η Unit & Volume: στοχεύει στον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων με διαφορετικό τρόπο. Εδώ η βάση είναι ο αριθμός των αγαθών που πουλήθηκαν ή παράχθηκαν, π.χ., πόσες φραντζόλες ψωμί μπορούν να παρασκευαστούν από μια ποσότητα αλεύρων, πόσα ποτά μπορούν να βγουν από ένα μπουκάλι, πόσα σεντόνια πλύθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των κατειλημμένων δωματίων ενός ξενοδοχείου ανά νύχτα κ.λπ. Η σύγκριση γίνεται με τον αριθμό των δηλωμένων.

Σε ό,τι αφορά το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου, όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα. Ζητούνται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία για την εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, καταναλωτικές δαπάνες μέσω πιστωτικών καρτών, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, συντήρηση αυτοκινήτων κ.ά.

Και… κλασικοί έλεγχοι

Αιχμή του δόρατος για άλλη μία χρονιά θα είναι και οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες έχουν αναλάβει να διενεργήσουν:

■ 630 έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.
■ 170 έρευνες, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ.
Πρόκληση χαρακτηρίζεται και η επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για επιτόπιους ελέγχους οι οποίοι αφορούν κυρίως την έκδοση αποδείξεων. Σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό, θα πρέπει να διενεργηθούν:
■ 30.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (εμφανείς και μη) από τις ΔΟΥ.
■ 10.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών και 6.000 εμφανείς έλεγχοι από τις ΥΕΔΔΕ.
■ 720 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

Διαβάστε ακόμη 

Politico: Με το τέλος της πανδημίας, έρχεται η κρίση 

Θανάσης Δαγούμας: Γιατί ο καθηγητής της ΡΑΕ μπαίνει στο μάτι των διαχειριστών της αγοράς 

Πειραιάς: Στις κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως με βάση τον δείκτη αποδοτικότητας των λιμανιών