Οικονομία

Eνταξη 2.167 περιοχών στις αντικειμενικές – Ποιες είναι

  • newsroomΘα αφορά οικόπεδα και παραθαλάσσιες εκτάσεις που εξακολουθούν να υποφορολογούνται καθώς οι τιμές ορίζονται από την Εφορία με βάση τις γύρω ενταγμένες περιοχές

Δεύτερο και τελευταίο κύμα ένταξης 2.167 περιοχών (αυτή τη φορά) στο αντικειμενικό σύστημα τιμών δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών.

Ο νέος γύρος ένταξης στο σύστημα των αντικειμενικών θα αφορά οικόπεδα και παραθαλάσσιες εκτάσεις που εξακολουθούν να υποφορολογούνται καθώς οι τιμές ορίζονται από την Εφορία με βάση τις γύρω ενταγμένες περιοχές.

Αμέσως μετά το Πάσχα θα κληθούν οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων να πραγματοποιήσουν αυτοψίες και να καθορίσουν τιμές.

Στη συνέχεια θα υποβάλουν τις προτάσεις τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι μέχρι το τέλος του 2022 το σύστημα των αντικειμενικών αξιών να εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και οι τιμές που λαμβάνει υπόψη της η Εφορία για να υπολογίζει φόρους και τέλη να αγγίζουν τις τιμές που επικρατούν στην αγορά.

Η μεγάλη ανατροπή

Παράλληλα προωθούνται -σε συνεργασία με πανεπιστήμια και το Τεχνικό Επιμελητήριο- αλλαγές στις τιμές ζώνης κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα με συγχωνεύσεις, επεκτάσεις αλλά και «σπάσιμο» των τιμών.

Η μεγάλη ανατροπή όμως έχει να κάνει με την κατάργηση του σημερινού καθεστώτος, με βάση το οποίο οι αντικειμενικές τιμές καθορίζονται με υπουργική απόφαση και αλλάζουν κάθε δύο ή και περισσότερα χρόνια, με την καθιέρωση συστήματος αυτόματης προσαρμογής των φορολογικών τιμών στις διακυμάνσεις των αγοραίων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος του έτους.

Πρόκειται για ένα νέο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις τάσεις στην κτηματαγορά με τη συγκέντρωση στοιχείων για τις αξίες των ακινήτων (π.χ. συμβόλαια, μισθώματα, αξίες απαλλοτρίωσης κ.λπ.) και δεδομένων για τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. θέση, επιφάνεια, όροφος, χρήση γης κ.λπ.) και με βάση αυτά κάθε χρόνο ή και σε μικρότερο διάστημα θα αναπροσαρμόζει αυτόματα τις αντικειμενικές αξίες στα επίπεδα των εμπορικών τιμών.

Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις) καταγράφονται στις εμπορικές τιμές των ακινήτων θα περνούν αυτόματα στις αντικειμενικές αξίες.

Την ίδια ώρα, σχεδιάζεται και ένα Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (Computer Assisted Mass Appraisal – CAMA). Το έργο θα υλοποιήσει ένα πολυχρηστικό, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων (CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο και αυτοματοποιημένο.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα: α) να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου, β) να πλοηγείται σε διαδραστικούς χάρτες, γ) να εισάγει δεδομένα, και δ) να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει.

Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Το σύστημα θα υποστηρίζει διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών.

Επιπλέον, θα παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες προς τρίτα συστήματα και θα παράγει και θα διαθέτει στατιστικά στοιχεία προς αξιοποίηση σε τρίτους φορείς και οργανισμούς. Το σύστημα θα υποβοηθά στη λήψη δίκαιης απόφασης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου με βάση τη δυναμική της κτηματαγοράς, ανεξάρτητα από τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, αξιοποιώντας τα στοιχεία του μητρώου στοιχείων ακινήτων και αξιών.

Επιπλέον, θα τεκμηριώνει τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας κατά τρόπο αξιόπιστο, συνεπή, εύλογο και νομικά έγκυρο.

Ο σχεδιασμός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Απαλλοτριώσεων Δημόσιου Τομέα.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί περιλαμβάνει: α) την καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της περιγραφικής και γεωχωρικής πληροφορίας (συμβατή με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Κτηματολόγιο) για όλες τις απαλλοτριώσεις του Δημοσίου, β) την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες για τη διασύνδεση με το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Οικονομικών καθώς και με άλλα σχετικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα διατίθεται προς χρήση για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου τομέα, αποτελώντας ένα οριζόντιο σύστημα με στόχο να καταστεί ένα εθνικό παρατηρητήριο για τις απαλλοτριώσεις.

Διαβάστε ακόμη

Ψηλά παραμένει η φήμη Ελλάδας και Αθήνας στους τουρίστες – Ο αντίκτυπος από Ουκρανία και πανδημία (γράφημα)

Abdul Goffar (ACCA): Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις για τον κλάδο των ορκωτών λογιστών

Reuters: Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν απαγορευτεί οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία