Τελευταία ημέρα η σημερινή για την υποβολή των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο 2021 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Οι δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα Μάιο (για την αποζημίωση των 534 ευρώ), είτε μέρος αυτού.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια για να υποβάλλουν την αίτηση:

– να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018,

– να ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020

να μην έχουν ανοίξει υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον

έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,
παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021 και τέλος
πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020.

Η υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας από τις ανωτέρω επιχειρήσεις αφορά εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις του κλάδου τουρισμού

Δήλωση μπορούν να υποβάλλουν και οι επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, οι οποίες πληρούν το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών.

Η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας αφορά εποχικά εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, οι οποίοι:

επαναπροσλαμβάνονται μετά την 31η Ιανουαρίου 2021 και
– των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη πρόσληψη.

Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/5/2021 έως και 27/5/2021, ενώ από 28/5/2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.

Σε ό,τι αφορά τους εποχικά εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο, οι αναστολές των συμβάσεων θα διατηρηθούν ενεργές και τον Ιούνιο για τους εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ενώ εναλλακτικά προβλέπεται και η ένταξή τους στον μηχανισμό «Συν-Εργασία», που έχει επεκταθεί έως και τον Σεπτέμβριο.

Για τις κλειστές επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες σε όλη τη χώρα, των οποίων η δραστηριότητα είχε ανασταλεί το μήνα Μάιο και περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, επαναλειτουργούν και πλήττονται από 21/4/2021 ή 24/5/2021 ή 28/5/2021.

ΚΑΔ 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών σε θερινούς κινηματογράφους από 21/5/2021.
90.01 Τέχνες του θεάματος σε υπαίθριους (ανοιχτούς) χώρους από 28/5/2021.
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος σε υπαίθριους (ανοιχτούς) χώρους από 28/5/2021.
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή από 28/5/2021.
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού από 28/5/2021.
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου από 28/5/2021.
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού από 28/5/2021.
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες σε υπαίθριους (ανοιχτούς) χώρους από 28/5/2021.
92.00.12.02 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα από 24/5/2021.
93.29.19.08 Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής από 24/5/2021.
93.29.19.09 Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής από 24/5/2021.
93.29.11.04 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) από 24/5/2021.
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) από 24/5/2021.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 21/5/2021 ή 24/5/2021 μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με έναρξη από 21/5/2021 ή 24/5/2021 αντίστοιχα, από Δευτέρα 24/5/2021 και έως την Τρίτη 25/5/2021.

Μετά το πέρας της προθεσμίας ισχύει η προαναγγελία των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 28/5/2021, ισχύει η προαναγγελία των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Διαβάστε ακόμη:

ΔΕΗΑΝ: Στην ΤΕΡΝΑ η κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού των 50MW στην Μεγαλόπολη

Εκρηκτικό μείγμα τιμολογίων εκτινάσσει τις τιμές του ρεύματος

Νέα παράταση 60 ημερών για επιταγές Μαΐου