Παράταση μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2021 πήραν οι αιτήσεις για τη χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 στους δικαιούχους. Η παράταση αφορά τόσο στις νέες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον 5ο κύκλο του προγράμματος όσο και στις επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν το αίτημά τους. Συνεπώς, δίνεται η ευκαιρία να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης και όσες επιχειρήσεις δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν αίτηση που απορρίφθηκε γιατί δεν είχαν υποβάλει τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως την 19η Ιανουαρίου 2021 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

Τι ιχύει για νέες επιχειρήσεις

Για τις νέες επιχειρήσεις στο ΦΕΚ ορίζεται ότι επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που πλήττονταν άμεσα την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 (λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, μεταφορές και άλλοι κλάδοι που ήταν κλειστοί με κρατική εντολή την εν λόγω περίοδο), θα μπορούν να ενταχθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.

Διαβάστε ακόμη:

Πλακιωτάκης: Τα win-win μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας

Greylock: Χρεοκοπεί το fund που είχε εμπλακεί στο ελληνικό PSI

«Τέλος χρόνου» για Σωκράτη Κόκκαλη και Intralot: Τι θα αποφασίσουν οι ομολογιούχοι