Για τρίτο συνεχόμενο μήνα μειώθηκαν οι μέσες προβλέψεις των καταναλωτών για το ύψος του πληθωρισμού το επόμενο 12μηνο, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε βάθος τριετίας αυξήθηκαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ για τις καταναλωτικές προσδοκίες (CES),

  • οι προσδοκίες για την αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος τους επόμενους 12 μήνες και οι προσδοκίες για την αύξηση των ονομαστικών δαπανών παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές,
  • οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ το αναμενόμενο ποσοστό ανεργίας σε 12 μήνες μειώθηκε,
  • οι προσδοκίες για την αύξηση των τιμών των κατοικιών τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν ελαφρώς, ενώ οι προσδοκίες για τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων σε 12 μήνες μειώθηκαν επίσης.

Η έρευνα της ΕΚΤ καλύπτει πλέον ακόμη 5 χώρες (Ιρλανδία, Ελλάδα, Αυστρία, Πορτογαλία και Φινλανδία). Ο συνολικός αριθμός των χωρών αυξήθηκε από 6 σε 11, αντιπροσωπεύοντας το 96% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ και το 94% του πληθυσμού της.

Πληθωρισμός

Ο διάμεσος ρυθμός του αντιλαμβανόμενου πληθωρισμού κατά τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε περαιτέρω σε 6,9%, από 7,6% το Νοέμβριο. Οι διάμεσες προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες επίσης μειώθηκαν, στο 3,2% από 3,5%, ενώ εκείνες για τον πληθωρισμό τρία χρόνια πριν αυξήθηκαν ελαφρώς στο 2,5% από 2,4%. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα ενός έτους υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Φεβρουάριο του 2022, πολύ κάτω από τον. αντιληπτό ρυθμό πληθωρισμού του παρελθόντος. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες παρέμεινε αμετάβλητη.

Οι νεότεροι ερωτηθέντες (ηλικίας 18-34 ετών) συνέχισαν να αναφέρουν χαμηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό από ό,τι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ερωτηθέντες (35-54 ετών και 55-70 ετών).

Εισόδημα και κατανάλωση

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος παρέμειναν αμετάβλητες στο 1,2%. Οι αντιλήψεις για την ονομαστική αύξηση των δαπανών τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκαν περαιτέρω σε 6,8% από 6,9% τον Νοέμβριο και 7% τον Οκτώβριο. Οι προσδοκίες για την αύξηση των ονομαστικών δαπανών τους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν σταθερές στο 3,6%.

Αγορά εργασίας και οικονομική ανάπτυξη

Οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν αμετάβλητες στο -1,3%. Αντίθετα, οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας 12 μήνες πριν μειώθηκαν στο 11,2%, από 11,4% το Νοέμβριο. Οι καταναλωτές συνέχισαν να αναμένουν ότι το μελλοντικό ποσοστό ανεργίας θα είναι ελαφρώς υψηλότερο από το αντιλαμβανόμενο τρέχον ποσοστό ανεργίας (10,8%), υποδηλώνοντας μια σε γενικές γραμμές σταθερή αγορά εργασίας.

Στέγαση και πρόσβαση σε πιστώσεις

Οι καταναλωτές ανέμεναν ότι η τιμή της κατοικίας τους θα αυξηθεί κατά 2,2% τους επόμενους 12 μήνες, το οποίο ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από ό,τι τον Νοέμβριο (2,4%).

Η διαφορά στις προσδοκίες για την αύξηση των τιμών των κατοικιών μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων συνέχισε να διευρύνεται, καθώς τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο πεμπτημόριο εισοδήματος ανέμεναν 1,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη αύξηση από ό,τι εκείνα στο υψηλότερο πεμπτημόριο εισοδήματος. Οι προσδοκίες για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων 12 μήνες πριν μειώθηκαν στο 5,3%, από 5,5% το Νοέμβριο, με τα νοικοκυριά με το χαμηλότερο εισόδημα να αναμένουν τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων. Η αντιλαμβανόμενη πρόσβαση σε πιστώσεις κατά τους προηγούμενους 12 μήνες περιορίστηκε σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο, ενώ η πρόσβαση σε πιστώσεις αναμενόταν να γίνει οριακά ευκολότερη κατά τους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

Διαβάστε ακόμη

Οι Ελληνες που έκλεψαν την παράσταση στην γιορτή του ανδρικού στυλ

Υπερκάλυψη ρεκόρ για τα ομόλογα των τραπεζών – Τι σηματοδοτούν οι επιτυχείς εκδόσεις

Ακίνητα: «Φέσια» ενοικιαστών στην ΕΥΔΑΠ βαραίνουν τους ιδιοκτήτες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ