Οι επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και οι επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων ταινιών κινηματογράφου, δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται στη με αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β΄457) κοινή υπουργική απόφαση, μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί η επισύναψη του ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας, προκειμένου να εγκριθεί η αίτησή τους.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να το υποβάλουν εφόσον αυτό έχει ήδη εκδοθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το κατέχουν, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, προκειμένου εν συνεχεία να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Διαβάστε ακόμα 

Όλα τα βλέμματα στο Τζάκσον Χολ: Θα «πατήσει το κουμπί» του tapering ο Τζερόμ Πάουελ;  

Ποιες επιχειρήσεις ανακοίνωσαν υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων  

Η μεγάλη μάχη για τα +200 εκατ. ευρώ του παγωτού