Η δημοσίευση σημαντικού αριθμού δεικτών συγκυρίας και πρόδρομων δεικτών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο επέτρεψε την επικαιροποίηση, από τη Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, των μηνιαίων εκτιμήσεων του ελληνικού ΑΕΠ βάσει δεικτών υψηλής συχνότητας για αυτή την περίοδο. Από την επικαιροποίηση – συνεκτιμώντας και την περιορισμένη πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη για το Σεπτέμβριο – προκύπτουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για την τάση του ΑΕΠ στο 3ο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, ο μηνιαίος δείκτης της ΕΤΕ για το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,0% τον Ιούλιο και κατά 4,7% τον Αύγουστο, σε μηνιαία βάση, που συνεπάγεται αύξηση του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο κατά περίπου 8,0%, σε τριμηνιαία, εποχικά διορθωμένη βάση, έναντι τριμηνιαίας συρρίκνωσης 14,0% το 2ο τρίμηνο.

Η εκτίμηση αντιστοιχεί σε συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 8,4% το 3ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ συνεπάγεται μέση ετήσια μείωση στο 9μηνο της τάξης του 8,0%, ποσοστό που παραμένει συνεπές με το βασικό μας σενάριο για ετήσια ύφεση 7,5% ετησίως το σύνολο του 2020 (δημοσιευμένη από τον Απρίλιο).

Η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και δευτερευόντως των εξαγωγών αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις. Η ανοδική τάση της εγχώριας κατανάλωσης τον Ιούλιο αποτυπώνεται στην αύξηση, σε μηνιαία βάση, του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο που συνοδεύεται και από αυξήσεις, σε μηναία βάση, του κύκλου εργασιών σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων της οικονομίας.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων (με διπλογραφικά βιβλία, που αντιστοιχούν σε άνω του 80% του συνολικού κύκλου της οικονομίας), ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 6,6% σε μηνιαία βάση, έναντι τριμηνίας συρρίκνωσης 10,8% το 2ο τρίμηνο του 2020 (με τους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής για τον Ιούλιο και το 2ο τρίμηνο στο -17,5% και -25,0%, αντίστοιχα).

Εντούτοις, η συνεισφορά του τουρισμού είναι θετική σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο και ειδικά τον Αύγουστο, καθώς τα στοιχεία για τις διεθνείς αφίξεις στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών καταδεικνύουν επιβράδυνση της συρρίκνωσης (-66,2% ετησίως τον Αύγουστο από -76,1% τον Ιούλιο και -96,7% το 2ο τρίμηνο του 2020). Στην αυξητική τάση του ΑΕΠ από τις αρχές του 3ου τριμήνου συντείνει και η άνοδος των εμπορευματικών εξαγωγών εκτός καυσίμων (+13,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο και +9,2% σε ετήσια, έναντι κάμψης 5,5% ετησίως το 2ο τρίμηνο).

Ωστόσο, παρατηρούνται τάσεις στους πρόδρομους δείκτες τον Αύγουστο που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό– όπως η σταθεροποίηση του δείκτη οικονομικού κλίματος 9% κάτω από το μ.ο. 6ετίας, μετά από ανάκαμψη στο 90,8 τον Ιούλιο από 87,6 τον Ιούνιο, καθώς και του μεταποιητικού PMIστο 49,4 τον Αύγουστο (στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούνιο).

Παράλληλα, η εξασθένιση των νέων παραγγελιών για εξαγωγές, η ανακοπή της μερικής ανάκαμψης του τουρισμού, η επιβολή στοχευμένων περιοριστικών μέτρων σε τοπικό επίπεδο, και η στασιμότητα των ημερήσιων δεικτών κινητικότητας της Google το Σεπτέμβριο (για τους οποίους η εταιρεία ανακοίνωσε επικείμενη αναθεώρηση του τρόπου κατάρτισής τους) υποδηλώνουν αυξημένους καθοδικούς κινδύνους, σε σχέση με το βασικό μας σενάριο, για το Σεπτέμβριο και το υπόλοιπο του έτους, που συναρτώνται από την εξέλιξη της πανδημίας.