Νέα ώθηση στις ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού δίνουν οι νέοι όροι και κανόνες που μπαίνουν σε ισχύ από αυτή την εβδομάδα. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οφειλέτες που περιμένουν τις επόμενες ημέρες την τελική απόφαση για τις οφειλές τους, θα δουν πάνω από 8% έως και 28% μεγαλύτερο «κούρεμα» οφειλής από όσο γνώριζαν ότι μπορούσαν να επιτύχουν όταν κατέθεταν τις αιτήσεις τους. Επιπλέον, προσφέρεται και σταθερό επιτόκιο 3% για τρία έτη και για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, αντί περίπου 6,5% που ίσχυε κατά περίπτωση (αναλόγως αν υπήρχε ή όχι ακίνητο ως εξασφάλιση κ.λπ.).

Με τα νέα δεδομένα, αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν φτάσει ήδη στις 5.000 τον μήνα. Στόχος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι να μπορέσουν έτσι να ρυθμιστούν οφειλές της τάξεως άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στη χρονιά που μόλις ξεκίνησε – τόσα δηλαδή όσα έχουν ήδη εγκριθεί και ρυθμιστεί σε όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί.
Μετά και τις τελευταίες αλλαγές, με την είσοδό τους στο ofeiles.gov.gr χιλιάδες δανειολήπτες μπορούν να επιτύχουν:

  • αναστολή των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη εφόσον τηρείται η ρύθμιση
  • έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • ρύθμιση των δανείων που έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
  • δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων & προσαυξήσεων
  • μερική διαγραφή χρέους χωρίς προσφυγή σε δικαστικές λύσεις και διαμάχες. Προϋπόθεση είναι η απόδειξη πραγματικής οικονομικής αδυναμίας από την πλευρά του οφειλέτη, των συνοφειλετών καθώς και των εγγυητών.
  • μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής των οφειλών που φθάνει έως τις 240 δόσεις (20 χρόνια) για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 420 δόσεις (35 χρόνια) προς ιδιώτες και χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό:

  • οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να έχουν χρέη άνω των 10.000 ευρώ προς το Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες, servicers, καθώς και για οφειλές και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση (π.χ. δήμους, ΔΕΚΟ κ.λπ.). Μάλιστα, έχει καταργηθεί ο περιορισμός που ίσχυε στο παρελθόν
  • οι οφειλέτες να δεχθούν άρση του τραπεζικού απορρήτου ώστε να μπορούν να αποδείξουν εάν και σε ποιον βαθμό έχουν δυνατότητα να τηρήσουν την παραγόμενη ρύθμιση.

Ποιοι κερδίζουν

Μεγάλοι κερδισμένοι βγαίνουν όσοι μπορούν να λάβουν βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, που μπορούν να πετύχουν αυτόματη προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, αλλά και μικρότερες δόσεις, αμέσως μόλις εγκριθεί η αίτησή τους. Οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να απορρίψουν τη ρύθμιση μόνον εάν και εφόσον προσφύγουν δικαστικά για να αμφισβητήσουν ότι ο οφειλέτης είναι πραγματικά ευάλωτος.
Ωστόσο, το εισοδηματικό κριτήριο που ισχύει σήμερα για ευάλωτους (και μετά τις τελευταίες αλλαγές) παραμένει στα 7.000 ευρώ για τον άγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.500 για κάθε μέλος του νοικοκυριού (σύζυγο, παιδιά) έως τα 21.000 ευρώ ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο. Αποκλείει έτσι πολλούς και θεωρείται χαμηλό, καθώς προέρχεται από εποχές όπου ο κατώτατος μισθός δεν ξεπερνούσε τα 550 ευρώ καθαρά. Αν και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας παρακολουθεί σχολαστικά την πορεία των ρυθμίσεων και απορρίψεων, το ενδεχόμενο αυξήσεώς του έχει μετατεθεί στο μέλλον.

Από την άλλη, η βελτίωση του Μηχανισμού λειτουργεί προς όφελος όλων των οφειλετών εν γένει:

  • με επιτόκιο 3% σταθερό για τρία έτη, οι οφειλέτες πληρώνουν 3.000 αντί περίπου 6.000 ευρώ για κάθε 100.000 ευρώ οφειλής. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή κερδίζουν αυτομάτως έτσι περί τις 3.000 ευρώ από τόκους, αναλόγως του ύψους του χρέους μετά το «κούρεμα».
  • το μέγιστο «κούρεμα» οφειλής φτάνει, θεωρητικά, έως 75% ή 80% για οφειλές προς το Δημόσιο και έως και 90% προς τις τράπεζες. Μετά τις αλλαγές που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην πλατφόρμα όμως, προσφέρεται μέχρι και 1/3 επιπλέον «κούρεμα» οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση. Για οφειλέτες που διαθέτουν ακίνητο ως εξασφάλιση μέρους της οφειλής θα διαγράφονται πλέον έως και τα 2/3, αντί περίπου το 1/2 που έδινε έως τέλος Ιανουαρίου ο αλγόριθμος ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού.

Για παράδειγμα, με αρχική οφειλή 160.000 ευρώ και ακίνητο αξίας 80.000 ευρώ ως εμπράγματη εξασφάλιση, ο Εξωδικαστικός θα διέγραφε χρέος 87.650 («κούρεμα» σχεδόν 55%). Στον οφειλέτη αυτόν όμως πλέον θα δίνει «κούρεμα» 67,5% και το χρέος μειώνεται στα 52.000 ευρώ, αντί 72.350 ευρώ που θα πλήρωνε έως τώρα. Αυτό σημαίνει όφελος 28,1% ή πάνω από 20.000 ευρώ συνολικά.

Η νέα διαδικασία

Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα και στον αλγόριθμο του Εξωδικαστικού εφαρμόζονται πλέον αυτόματα σε αιτήσεις που προχωρούν εφεξής σε αξιολόγηση από τους πιστωτές. Ειδική μέριμνα δείχνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και για όσους βρίσκονται ήδη σε φάση αξιολόγησης αλλά εκκρεμεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τους χρηματοδοτικούς φορείς ώστε να μη χάσουν τα οφέλη.

Επιπλέον, ενσωματώθηκε η δυνατότητα για πρόταση ρύθμισης στην οποία μπορεί να περιέχεται προκαταβολή ποσού έως 10% επί της οφειλής όπως αυτή αναδιαρθρώθηκε από τον αλγόριθμο, εφόσον έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη πρόγραμμα πλειστηριασμού. Η ρύθμιση αυτή αφορά όσους οφειλέτες δεν έχουν βεβαίωση ευάλωτου, καθώς γι’ αυτούς η προστασία ισχύει αυτόματα με την οριστικοποίηση της αίτησης.

Επιπρόσθετα, δίδεται δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.

Διαβάστε ακόμη

Το Δημόσιο βγάζει στο σφυρί τα κατασχεμένα

Πώς ένα διαμέρισμα 36 τ.μ. στη Βουλιαγμένη μεταμορφώθηκε και πήρε βραβείο interior design

Η Ελληνίδα απόγονος Swarovski, η κυρία Ferrari και το κοκτέιλ πάρτι στο Λονδίνο με τα εκατομμύρια κρύσταλλα (pics, vid)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ