Λίγο πριν τα μισά της κούρσας ταχύτητος για υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ιδιαίτερα απασχολεί ακόμη τους φορολογουμένους και τους  λογιστές τους πώς θα γίνει η δήλωση των ενισχύσεων, επιδοτήσεων και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν λόγω Covid.

Σχεδόν ένα μήνα αφότου ξεκίνησε η διαδικασία (και 34 μέρες πριν πέσει η αυλαία για όσους θέλουν να εξοφλήσουν με 8 δόσεις ή εφάπαξ για να πάρουν έκπτωση φόρου 3%) ακόμα δεν έχουν αναρτηθεί οι βεβαιώσεις από το Υπουργείο Εργασίας για τις Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού που δόθηκαν το 2020 σε όσους φορολογουμένους μπήκαν σε αναστολή ή στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Για αυτούς η υποβολή οριστικής δήλωσης Ε1 παραμένει μπλοκαρισμένη.

Από την άλλη, έχουν αναρτηθεί οι Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού που δόθηκαν σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών το 2020. Παραμένουν όμως απορίες και λογιστές αναζητούν απαντήσεις, ιδιαίτερα για τον τρόπο αποτύπωσης και εγγραφής των ενισχύσεων στο Ε3.

Παρότι οδηγίες έχουν δοθεί και από πέρυσι ήδη, ιδιαίτερα απασχολεί εάν οι ελεύθεροι πρέπει να δηλώσουν και πώς στο Ε3 την (φοροεισπρακτικά αδιάφορη) Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού των 800 ευρώ που έλαβαν πέρυσι οι περισσότεροι. Αυτή εμφανίζεται μεν στο Ε1 (κωδ. 781-782) και υπήρχε η πρόβλεψη να έχει καταχωρηθεί και στα βιβλία και στη δήλωση ΦΠΑ (κωδ. 310). Λόγω προβλημάτων πολλοί ελευθεροεπαγγελματίες δεν το έπραξαν όμως, καθώς δεν μεταβάλλει το φορολογικό αποτέλεσμα.  Και ειδικά για απλογραφικά (Βιβλία Α- Β΄κατηγορίας) προβληματίζει η σχετική εγγραφή.

Προκειμένου να διευκολύνει τους υπόχρεους κατά τη συμπλήρωση του Ε3 η ΑΑΔΕ εξέδωσε νέες διευκρινίσεις (με τη μορφή απλών ερωτοαποκρίσεων) θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα  εξής:

1. Με ποιον τρόπο δηλώνονται στο έντυπο Ε3 οι επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19;

Απάντηση:

Επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καταχωρούνται στον πίνακα Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496 κατά περίπτωση και μεταφέρονται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα.

Αυτά ισχύουν:

(α)   και για ενισχύσεις που δόθηκαν σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα «εφόσον αυτά καταχωρούνται στα βιβλία τους» ή

(β) και για ενισχύσεις που δόθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικών καταστροφών

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τα πιο πάνω ποσά αναγράφονται επίσης σε αντίστοιχη επιλογή, του εσωτερικού υποπίνακα των κωδικών 144, 244, 344, 444 του πίνακα ΣΤ του Ε3 κατά περίπτωση, ενώ περαιτέρω καταχωρούνται και σε αντίστοιχους κωδικούς του Εντύπου Ε1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1118/2021.

Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδικούς 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492 και 493 του εντύπου Ν, κατά περίπτωση.

Σημειωτέον πάντως ότι, παρά την απάντηση πάντως αυτή της ΑΑΔΕ, ζήτημα παραμένει για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς  τους λογιστές προβληματίζει και πάλι ο όρος «εφόσον αυτά καταχωρούνται στα βιβλία τους». Και τούτο διότι ερμηνεύεται ενδεχομένως διαφορετικά από το «εφόσον αυτά καταχωρήθηκαν στα βιβλία τους».  Και πριν ένα ακριβώς χρόνο η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) έχουν γνωμοδοτήσει ότι «εφόσον η οικονομική οντότητα τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν είναι απαραίτητη η καταχώριση του ποσού στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, αλλά ο σχηματισμός και η διατήρηση αρχείου, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, με τα σχετικά δικαιολογητικά (πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού, δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, τυχόν αλληλογραφία κ.λπ.)».

Συνεπώς, εν έτει 2021, αρκετοί ερίζουν για το τι κατάλαβαν πως έπρεπε να είχε δηλωθεί πέρυσι, αλλά και τι πρέπει να δηλωθεί εφέτος. Μία τάση είναι όμως, όσοι δεν έχουν καταχωρήσει ως τώρα  σε βιβλία και δηλώσεις ΦΠΑ  τα 800 ευρώ, δεν το δηλώνουν ούτε στο Ε3, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα –επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους.

2. Πώς δηλώνεται η Επιστρεπτέα Προκαταβολή στο έντυπο Ε3;

Απάντηση:

Στον νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής (εφόσον εισπράχθηκε το 2020) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στα νομικά πρόσωπα/ νομικές οντότητες το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται αναγράφεται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα και μεταφέρεται στον κωδικό 481 του εντύπου Ν.

Στα φυσικά πρόσωπα ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, αναγράφονται στους κωδικούς 781-872 του εντύπου Ε1.

Τέλος, ως προς το λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΣΛΟΤ 957/2020.

Διαβάστε ακόμη

Η τριάς Fidirikos-Papalekas-Piladakis και τα καζίνο, το διακομματικό ευχαριστώ της Lamda και ο δικηγόρος… Αγαπηνούλης!

Ενοίκια 2020: Ποια ποσά δηλώνονται, ποια όχι και με ποιον τρόπο

ΕΣΠΑ – «Επανεκκίνηση Τουρισμού»: Επιδότηση έως €400.000 για υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις