αποζημίωση ειδικού σκοπού

30 εκατ. ευρώ σε εργαζόμενους για αναστολές στο 25% έως 100% του προσωπικού – 42 εκατ. ευρώ σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που θα λάβουν ενίσχυση 8% του τζίρου του 2019 και έως 400.000 η καθεμία – «Πάγωμα» πληρωμής δόσεων οφειλών στην εφορία για τον Ιανουάριο - Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ