αποζημίωση ειδικού σκοπού

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 5.481.786 ευρώ που αφορά σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν

  • 1
  • 2