Απάτες κάθε είδους από το κύκλωμα διακίνησης καυσίμων που κερδοσκοπεί με τις υψηλές τιμές των καυσίμων, εντοπίζουν οι έρευνες της ΑΑΔΕ. Στο στόχαστρο μπαίνουν παράνομες δεξαμενές, «πειραγμένες» αντλίες/μετρητές, παράνομο λογισμικό αλλοίωσης των παραγόμενων στοιχείων που διατηρούνται στο πρατήριο ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ κ.ά..

Το νέο «ποινολόγιο» που θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, περιγράφει μεθόδους και κρούσματα εξαπάτησης των καταναλωτών και του κράτους από (κακούς) επαγγελματίες του χώρου, αλλάζοντας και τη βαρύτητα των ποινών που επιβάλλονται κατά περίπτωση.

Προβλέπει πρόστιμα δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ανά παράβαση, «λουκέτα» πρατηρίων, αλλά και εξορθολογισμό (μείωση) ποινών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το νέο καθεστώς ποινών στους ελέγχους της αγοράς θα τεθεί σε ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου και, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

  • εγκατάσταση χωρίς το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών: η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται για δύο μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Αν κατά παράβαση των ανωτέρω και παρά τη σφράγιση, η επιχείρηση συνεχίσει να λειτουργεί, ή δεν εγκαταστήσει σύστημα εισροών-εκροών εντός 2 μηνών, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.
  • παράνομη τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ: η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά, ενώ κατάσχονται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε στην ανωτέρω παράβαση.
  • αν η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί, παρότι εμφανίζει βλάβη ή δυσλειτουργία όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών: επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.
  • λογισμικό συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας: ποινική δίωξη στον κατασκευαστή του λογισμικού και πρόστιμο 45.000 ευρώ για την εν λόγω έκδοση του λογισμικού.
  • εξοπλισμός που δεν πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις: πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος, που θα υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό με δικές του δαπάνες εντός δύο μηνών.
  • δεξαμενή υγρών καυσίμων που δεν αναγράφει τον μοναδικό αριθμό ταυτότητάς της: πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά δεξαμενή.
  • αν στην εγκατάσταση δεν υπάρχει η φυσική (ορειχάλκινη) βέργα για τη μέτρηση της στάθμης υγρών καυσίμων των δεξαμενών (ή αν,ακόμα και εάν υπάρχει, αυτή δεν πληροί τις προδιαγραφές): επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι τυχόν ευνοϊκότερες κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, «καταλαμβάνουν και εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει επιδοθεί η καταλογιστική πράξη επιβολής των διοικητικών προστίμων».

Ωστόσο ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε ακόμη:

Κίνητρα για επιστροφή στο πετρέλαιο θέρμανσης και εξοικονόμηση ενέργειας μελετά η κυβέρνηση

Ο εκλογικός νόμος, η μάχη Ελλάκτωρ-Grimaldi και το σφυρί του Πύργου Αθηνών

Τέλη κυκλοφορίας 2023: Όλα μαζί ή για όσους μήνες κινείται το ΙΧ