Ξεχασμένες κληρονομιές ύψους 40 εκατ. ευρώ «επικηρύσσει» το υπουργείο Oικονομικών προσφέροντας μια διόλου ευκαταφρόνητη αμοιβή σε όσους καταφέρουν να τις εντοπίσουν και τις φέρουν στα κρατικά ταμεία.

Πρόκειται, κυρίως, για κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία άγνωστων κληρονόμων όπως περιπτώσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες αποβιώνουν χωρίς να έχουν ορίσει κληρονόμο ή περιπτώσεις όπου μία διαθήκη όριζε ως κληρονόμο το δημόσιο ή ένα κοινωφελές ίδρυμα, αλλά κάπου στην πορεία «χάθηκε» και μένει στα αζήτητα.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι, κληρονομιές χωρίς κληρονόμο και γενικά κοινωφελείς περιουσίες καταπατούνται συστηματικά από επιτήδειους. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις ακινήτων, όπως κατοικίες και οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες αποβιώνουν χωρίς να έχουν ή να ορίσουν κληρονόμους. Σε πολλές περιπτώσεις γείτονες των αποβιωσάντων επιχειρούν και πολλές φορές καρπώνονται τα ακίνητα με μεθόδους καταπάτησης, παράνομων χρησικτησιών κ.λπ.

Ουσιαστικά, πρόκειται για περίπου 3.000 σχολάζουσες κληρονομιές που «ταλαιπωρούν» εδώ και πολύ καιρό το υπουργείο Οικονομικών, έναν ανεκμετάλλευτο θησαυρό που παραμένει ανενεργός και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και τη διοχέτευση τους σε κοινωνικές δράσεις. Γι’ αυτό δίνει αμοιβή που φτάνει μέχρι και και το 10% της αξίας στους «κυνηγούς” που θα καταφέρουν να εντοπίσουν σχολάζουσες κληρονομιές. Για τον καθορισμό της αμοιβής λαμβάνονται υπόψη, αφενός η ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και οι κάθε είδους ενέργειές του, με τις οποίες τυχόν συνέβαλε στην ανάκτηση της περιουσίας. Το δε ποσοστό 10% ενδέχεται να αυξηθεί καθώς το υπουργείο Οικονομικών θέλει να επιταχύνει την όλη διαδικασία. Η αμοιβή καταβάλλεται από τυχόν ρευστά διαθέσιμα είτε μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας, είτε από πόρους του κοινωφελούς ιδρύματος, είτε από κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού.

Δικηγόροι, πάντως εξηγούν πως εξαιρούνται από τις προβλέψεις «αμοιβής» έως 10% της αξίας της περιουσίας, όσοι έχουν υποχρέωση ενημέρωσης του Δημοσίου, όπως συμβολαιογράφοι, προξενικές και εισαγγελικές αρχές, αποκεντρωμένες διοικήσεις και εφορίες.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν ξεκινήσει και μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για την άντληση στοιχείων που αφορούν την εκκαθάριση, την εποπτεία και διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν άμεση πρόσβαση σε αναγκαία για τη λειτουργία τους στοιχεία, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα:

• Εφαρμόζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης φορολογικής ενημερότητας μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Έτσι, απαλλάσσονται από τη γραφειοκρατική υποχρέωση λήψης και προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας σε φυσική μορφή οι υπότροφοι, οι βοηθηματούχοι, οι επιχορηγούμενοι, τα μέλη εξεταστικών επιτροπών και οι προμηθευτές που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ή αμοιβή από κοινωφελή κληροδοτήματα τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

• Λαμβάνονται αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στοιχεία δημοτολογικής κατάστασης (ληξιαρχικής πράξης θανάτου, οικογενειακής κατάστασης και πλησιέστερων συγγενών) διαθετών κοινωφελών περιουσιών και κληρονομουμένων σχολαζουσών κληρονομιών. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η εξακρίβωση του θανάτου του διαθέτη και η ανεύρεση τυχόν συγγενών του κληρονομούμενου.

Ενημερώνονται αυτόματα τα Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών με τα στοιχεία των ανωτέρω πράξεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών να έχουν, όταν απαιτείται, άμεση πληροφόρηση για τον θάνατο εκείνων που με διαθήκη καταλείπουν περιουσία προς το Ελληνικό Δημόσιο ή για κοινωφελή σκοπό, καθώς και όσων έχουν αποβιώσει και δεν υπάρχουν εμφανείς κληρονόμοι (σχολάζουσες κληρονομιές).

H εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομικών αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου για τη διαχείριση της περιουσίας του Δημοσίου, με στόχο τη εξασφάλιση σημαντικών και σταθερών εσόδων σε μακροχρόνια βάση, την απομείωση του χρέους και τη δημιουργία πρόσθετου αναπτυξιακού οφέλους.

Διαβάστε ακόμη

Πώς θα είναι το project των 244,5 εκατ. ευρώ για το logistics park της HIG στον Ασπρόπυργο

Ο Σταν λέει «χαμηλά την μπάλα», ο ΣΥΡΙΖΑ «στο κέντρο», η μετωπική για το Solar και το bras de fer Μυστακίδη με εφοπλιστές

Έρευνα: 800.000 Έλληνες στα δίχτυα του παράνομου τζόγου – Πόνταραν 1,4 δισ. ευρώ (pics)