κληρονόμοι

Η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική, καθώς η ηλεκτρονική υπηρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή δικαιολογητικών, εφόσον καθυστερήσει η έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών

Απόρρητο Απόρρητο