Βάσει των υπολογισμών της Κομισιόν η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που αναμένεται να είναι υψηλότερη για το 2024, θα υποστηριχθεί από την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP) και από μια ανθεκτική αγορά εργασίας.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 4,3% το 2023 και θα μετριαστεί σε περίπου 2,1% το 2025, αν και σταδιακά, καθώς οι αυστηρότερες συνθήκες της αγοράς εργασίας προσθέτουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης πρόκειται να συρρικνωθεί περαιτέρω λόγω της συγκρατημένης αύξησης των δαπανών και των υψηλότερων εσόδων. Μαζί με τη σταθερή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, πρόκειται να καταγραφεί και μείωση του υψηλού δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.

Όπως δείχνουν οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις για τη χώρα μας, η ελληνική οικονομία σημείωσε σταθερή ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του 2023, βασιζόμενη κυρίως στην κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Η ιδιωτική κατανάλωση επωφελήθηκε από τη συσσωρευμένη ζήτηση, ιδίως στις υπηρεσίες, ενώ η σημαντική πτώση των εισαγωγών οδήγησε σε θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών που παρουσίαζαν χαμηλές επιδόσεις τα τελευταία τρίμηνα.. Ο αντίκτυπος των καταστροφικών πλημμυρών της Θεσσαλίας στη συνολική ανάπτυξη αναμένεται να είναι περιορισμένος λόγω του σχετικά χαμηλού μεριδίου της περιοχής στη συνολική προστιθέμενη αξία. Λόγω της αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης με την πλήρη ανάκαμψη του τουρισμού, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για το υπόλοιπο του έτους αναμένεται να είναι σταθερή, κατά μέσο όρο 2,4% για το 2023 συνολικά.

Με τη μείωση της ανάκαμψης μετά την πανδημία, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιβραδυνθεί. Ωστόσο, η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει πάνω από το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό στον προβλεπόμενο ορίζοντα, υποστηριζόμενη από την εφαρμογή του RRP και το σταδιακά βελτιούμενο εξωτερικό περιβάλλον. Στο μέλλον, ο ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί καθώς η κλειστή ζήτηση θα καταργηθεί σταδιακά, αλλά θα παραμείνει σταθερή εν μέσω της αναμενόμενης αύξησης των μισθών. Η εφαρμογή του RRP μετατοπίζεται από τις μεταρρυθμίσεις προς τις επενδύσεις και, ως εκ τούτου, πρόκειται να διατηρήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ η δανειακή διευκόλυνση αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση της πιστωτικής ανάπτυξης και συνεπώς των εταιρικών επενδύσεων, μετριάζοντας εν μέρει τον αντίκτυπο των τρεχουσών αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης. Τα κέρδη ανταγωνιστικότητας κόστους που συσσωρεύτηκαν την τελευταία δεκαετία είναι πιθανό να ωφελήσουν την ανάπτυξη των εξαγωγών, όταν η εξωτερική ζήτηση αυξηθεί εκ νέου στον προβλεπόμενο ορίζοντα. Ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών αναμένεται να επιβραδύνει την προσαρμογή των εξωτερικών ισοζυγίων. Συνολικά, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται σε 2,3% και 2,2% το 2024 και το 2025, αντίστοιχα.

Περαιτέρω μείωση της ανεργίας μέχρι το 2025

Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστεί, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί στο 9,6% έως το 2025, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια έλλειψης εργατικού δυναμικού σε βασικούς τομείς (κατασκευές, υπηρεσίες). Με την αύξηση των ονομαστικών μισθών και την επιβράδυνση του πληθωρισμού, οι πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων αναμένεται να γίνουν θετικές το 2023 μετά από συρρίκνωση το 2022. Ο  πληθωρισμός θα μειωθεί μεν, αλλά οι πιέσεις παραμένουν

Πληθωρισμός

Ο συνολικός πληθωρισμός αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο 4,3% το 2023 και να παραμείνει πάνω από το 2% στον προβλεπόμενο ορίζοντα. Πρόσφατες μηνιαίες μετρήσεις δείχνουν άνοδο του πληθωρισμού της ενέργειας και των υπηρεσιών, ενώ οι τιμές των τροφίμων επηρεάζονται από τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας, μια βασική περιοχή για τη γεωργική παραγωγή. Μακροπρόθεσμα, η αναμενόμενη ισχυρότερη αύξηση των μισθών αναμένεται να προσθέσει ανοδική πίεση στις τιμές. Οι τιμές καταναλωτή προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,8% και 2,1% το 2024 και το 2025 αντίστοιχα.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα βελτιωθεί

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο το 2023, φθάνοντας στο 2,3% του ΑΕΠ. Στο βασικό αυτό ισοζύγιο βρίσκεται η βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου, το οποίο αναμένεται να καταγράψει πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ φέτος, από 0,1% το 2022. Αυτή η βελτίωση οφείλεται κυρίως στη σταδιακή κατάργηση των μέτρων για τον μετριασμό των υψηλών τιμών της ενέργειας και των καλύτερων από τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα, ιδίως από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Αυτοί οι κινητήριοι παράγοντες αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από τις αυξημένες δαπάνες που σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις των πρόσφατων φυσικών καταστροφών. Η βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου αντισταθμίζεται σε γενικές γραμμές από υψηλότερες δαπάνες για τόκους.

Το 2024, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί στο 0,9% του ΑΕΠ. Αυτό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη σταδιακή κατάργηση των μέτρων στήριξης, τα οποία δεν αναμένεται να παραταθούν πέραν του 2023. Επίσης, οι δαπάνες που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να μειωθούν το 2024.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 0,8% του ΑΕΠ το 2025.Η αύξηση των δημοσίων δαπανών αναμένεται να παραμείνει συνολικά υποτονική, βελτιώνοντας έτσι το ισοζύγιο.

Μείωση δημόσιου χρέους στο 147,9% το 2025

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί, κυρίως λόγω της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, αλλά και βοηθούμενος από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο δείκτης αναμένεται να μειωθεί σε 160,9% το 2023, 151,9% το 2024 και σε 147,9% το 2025.

Διαβάστε ακόμη

Εθνική Τράπεζα: Πώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα €6,2 δισ. – Το προφίλ των επενδυτών και τα επόμενα βήματα

ΕΔΕΥΕΠ: Δύο άδειες για πιλοτικά υπεράκτια αιολικά σε Τέρνα και Κοπελούζο

Performance: Πούλησε το δεξαμενόπλοιο «P. Kikuma» έναντι $39,3 εκατ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ