Οικονομία

Κορωνοχρέη: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις

  • newsroom


Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση για έως 72 δόσεις

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα χρέη της πανδημίας σε 36 άτοκες ή 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Για να υπαχθούν οι φορολογούμενοι σε ευνοϊκή ρύθμιση, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενα χρέη, αλλά και να εξοφλούν τα χρέη που εμφανίζονται στο εξής.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ για οφειλές που φτάνουν τα 1.000 ευρώ, ενώ για ποσά μεγαλύτερα η ελάχιστη μηναία δόση είναι στα 50 ευρώ.

Οφειλές που εντάσσονται στη ρύθμιση για έως 72 δόσεις

  • Οφειλές προς τις φορολογικές αρχές που έχουν βεβαιωθεί από 1.3.2020 έως 31.7.2021
  • Βεβαιωμένες οφειλές, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31.12.2021, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού

Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης 36 άτοκων ή 72 έντοκων μηνιαίων δόσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 31.12.2021, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που υποστηρίζονται τεχνικά.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι και τις 31.1.2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

1. Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, προϋπόθεση είναι να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε τουλάχιστον μία απόφαση υπουργού Οικονομικών με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από τα μέτρα κατά της COVID-19, η οποία έχει εκδοθεί εντός του 2020.

2. Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

  • Η σύμβαση εργασίας τους να είχε ανασταλεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά την περίοδο από 1.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
  • Να έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021. Να εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συνεργασία» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021
  • Να έχουν εισπράξει αναγκαστικά μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
  • Να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021

Διαβάστε ακόμη

Alfa Wood: Άγονος ο πλειστηριασμός για τη μονάδα των Γρεβενών

Μήνυμα της Rocket στον ανταγωνισμό: «Κάντε το όπως εμείς»

Σκάνδαλο Theranos: 600 σελίδες «φωτιά» – Πόσα εκατ. κατάφερε να πάρει η Χολμς από μεγιστάνες αφού τους φλέρταρε