Οικονομία

ΟΕΕ: Μείωση προκαταβολής φόρου και απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος

  • newsroom


Τι προτείνει στην κυβέρνηση το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Πλήρη απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος, αναστολή τεκμηρίων και μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για όλους ζητά από την Κυβέρνηση τον Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Μία μέρα πριν την ψήφιση των αλλαγών που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό και Υφυπουργό, την άμεση επίλυση 7 σημαντικών ζητημάτων, πριν ανοίξει το Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στα τέλη Μαΐου.

Αναλυτικά προτείνει:

1. απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος σε όλες τις δραστηριότητες για το φορολογικό έτος 2020.

2. διατήρηση και για το φορολογικό έτος 2020 της μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Για όσες έκλεισαν με κρατική εντολή, το ποσοστό να είναι 30% και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στο 50%.

3. χρονική μετάθεση (αναβολή) του μέτρου ηλεκτρονικής πληρωμής του 30% των ετήσιων δαπανών των φορολογουμένων για το 2020 -που συνεπάγεται και φόρο 22% αν δεν επιτευχθεί- καθώς και εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή για φέτος.

4. αναστολή ή μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης (κατ΄ αντιστοιχία με τη μείωση του εισοδήματος), με βάση τα οποία υπολογίζεται ο φόρος στα εισοδήματα του 2020, λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων των φορολογουμένων, που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα και το μεγάλης διάρκειας lockdown. Αλλιώς, θα υπάρξουν φορολογικές επιβαρύνσεις σε φορολογούμενους, οι οποίοι θα βρεθούν σε δυσμενή κατάσταση χωρίς τη δυνατότητα της πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών τους.

5. σαφή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών αποτύπωσης (λογιστικά και φορολογικά) των οικονομικών ενισχύσεων, που έχουν δοθεί λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, να νομοθετηθεί η κατάταξή τους στη φορολογία εισοδήματος, αν π.χ. αποτελούν εισόδημα, δάνειο κ.λ.π. Επίσης να καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία καταχώρησής τους. Ειδικά, οι επιχορηγήσεις, που έχουν λάβει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, να δηλωθούν στο έτος, στο οποίο θα οριστικοποιηθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ή επιστροφής.

6. λήψη μέτρων προστασίας των λογιστών – φοροτεχνικών, που θα δεχθούν πελάτες στα γραφεία τους, ενόψει των φορολογικών δηλώσεων, όπως ο εμβολιασμός και η δωρεάν χορήγηση selftest.

7. παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου, λόγω της παράτασης των ΜΥΦ μέχρι 17 Μαΐου, και της καθυστέρησης ανοίγματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω έλλειψης οριστικής νομοθέτησης εκκρεμοτήτων. Η παράταση να γίνει με οριστική εκ των προτέρων ανακοίνωση και με αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού έτους.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Προς

-Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

-Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

-Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: «Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2020».

Σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021.

Πριν το άνοιγμα του ηλεκτρονικού συστήματος Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει έγκαιρα για μια σειρά ζητημάτων, να προβεί στην έκδοση των σχετικών Αποφάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων.

1. Το ΟΕΕ, ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 έθεσε το θέμα της χρονικής μετάθεσης ισχύος του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από το έτος 2021 με ισχύ του ίδιου καθεστώς φορολόγησης με του έτους 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4646/2019 όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή ακίνητα πρέπει από το 2020 να εξοφλήσουν, με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους. Στην περίπτωση στην οποία κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, που θα υποβληθούν το 2021, διαπιστωθεί η ελλιπής κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 22%. Με τη συνεχή μείωση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και της κατανάλωσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, είναι λογικό πολλά νοικοκυριά, αλλά και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να μην μπορούν να συγκεντρώσουν δαπάνες ύψους 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους. Προτείνεται η χρονική μετάθεση εφαρμογής του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 και η ισχύς για το φορολογικό έτος 2020 καθεστώτος φορολόγησης μικρότερου ποσοστού του φορολογικού έτους 2019.

2. Αναστολή ισχύος ή μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος στα εισοδήματα του 2020 λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων των φορολογουμένων. Οι απώλειες του πραγματικού εισοδήματος που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα και το μεγάλης διάρκειας lockdown, πρέπει να εξετασθούν ώστε να αποτραπούν φορολογικές επιβαρύνσεις σε φορολογούμενους οι οποίοι θα βρεθούν σε δυσμενή κατάσταση χωρίς τη δυνατότητα της πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών τους. Εφόσον τα εισοδήματα των πληττόμενων έχουν μειωθεί, σε περίπτωση απόφασης για μείωση των τεκμηρίων και όχι εξάλειψής τους για δημοσιονομικούς λόγους, η μείωση της επιβάρυνσης αυτής να ανέλθει στο αντίστοιχο ποσοστό μείωσης εισοδήματος.

3. Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις η οποία ίσχυσε για το φορολογικό έτος 2019, προτείνεται να εφαρμοσθεί και στο έτος 3

φορολογικό έτος 2020, ως έκτακτο μέτρο οικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση της δυσχερούς κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις. Ζητούμε να καθορισθεί άμεσα το τελικό ποσοστό της μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και προτείνεται η προκαταβολή για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή να είναι 30% και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στο 50%.

4. Ένα μέτρο που πρέπει να εξετασθεί για ανακούφιση των επιτηδευματιών, είναι η απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος σε όλες δραστηριότητες για το φορολογικό έτος 2020.

5. Είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός με σαφήνεια των χαρακτηριστικών αποτύπωσης (λογιστικά και φορολογικά) των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν δοθεί λόγω της πανδημίας για ανακούφιση των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων,(πχ μισθώματα COVID 19, Επιστρεπτέα Προκαταβολή, επιδότηση τόκων δανείων), δηλαδή να νομοθετηθεί η κατάταξή τους στη φορολογία εισοδήματος, αν πχ αποτελούν εισόδημα, δάνειο κλπ και επίσης να καθορισθεί η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησής τους. Ειδικά οι επιχορηγήσεις που έχουν λάβει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να δηλωθούν στο έτος στο οποίο θα οριστικοποιηθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ή επιστροφής.

6. Για τα λογιστικά – φορολογικά γραφεία λόγω της εξυπηρέτησης των πελατών τους με φυσική παρουσία ενόψει των φορολογικών δηλώσεων πρέπει η Πολιτεία να λάβει μέτρα για την προστασία της υγείας τους και του προσωπικού τους, όπως ο εμβολιασμός των λογιστών φοροτεχνικών, η δωρεάν χορήγηση selftest κλπ.

Εκτός από τα ζητήματα που έχουν προαναφερθεί σημειώνουμε ότι δεδομένης της παράτασης των ΜΥΦ μέχρι 17 Μαΐου 2021 και της καθυστέρησης ανοίγματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω έλλειψης οριστικής νομοθέτησης εκκρεμοτήτων, οδηγούμαστε στην υποβολή πρότασης παράτασης της προβλεπόμενης από τον νόμο καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σημειώνεται ότι εάν η πλατφόρμα ανοίξει έως 15 Μαΐου 2021, ως καταληκτική ημερομηνία πρέπει να ορισθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2021, με οριστική εκ των προτέρων ανακοίνωση και με αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού έτους.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Διαβάστε ακόμη:

Αυτοτελή φορολόγηση των αναδρομικών εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

Εστίαση: «Πράσινο φως» για άνοιγμα από τις 3 Μαΐου – Αλλάζουν οι ώρες κυκλοφορίας (upd)

Ηλεκτρονικές δαπάνες: Ποιοι και πώς γλιτώνουν το πρόστιμο 22% φέτος

Απόρρητο Απόρρητο