Κωνσταντίνος Κόλλιας

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ στάθηκε και στην προσέλκυση ικανού προσωπικού, που να μπορεί να διενεργεί τους ελέγχους, χαρακτηρίζοντας μείζονος σημασίας την κατάλληλη στελέχωση με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό

Ο μοναδικός Φορέας, ο οποίος μπορεί να πιστοποιήσει την αναγνώριση της επαγγελματικής επάρκειας του οικονομολόγου και του λογιστή - φοροτεχνικού, είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, επισημαίνει

Ο κ. Κόλλιας μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, σημείωσε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της προστασίας των αδύναμων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο