Κωνσταντίνος Κόλλιας

Ο αριθμός των μέχρι τώρα δηλώσεων που έχουν υποβληθεί καταδεικνύει ότι είναι ανέφικτη η υποβολή των υπόλοιπων δηλώσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας χαιρέτισε τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την τόνωση της επιχειρηματικότητας

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ στάθηκε και στην προσέλκυση ικανού προσωπικού, που να μπορεί να διενεργεί τους ελέγχους, χαρακτηρίζοντας μείζονος σημασίας την κατάλληλη στελέχωση με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό

Ο μοναδικός Φορέας, ο οποίος μπορεί να πιστοποιήσει την αναγνώριση της επαγγελματικής επάρκειας του οικονομολόγου και του λογιστή - φοροτεχνικού, είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, επισημαίνει

  • 1
  • 2