Μια μεγάλη αλλαγή που θα επηρεάζει όλο και πιο καθοριστικά τον τρόπο που επενδύονται τα διαθέσιμα ύψους άνω των 17 τρισ. ευρώ φέρνει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που ρυθμίζει την Ενημέρωση για θέματα Βιωσιμότητας στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα.

Η Κομισιόν παρέτεινε την προθεσμία που είχε τεθεί για τους διαχειριστές επενδύσεων προκειμένου να περιλάβουν στις υποχρεωτικές αναφορές και ανακοινώσεις τους στοιχεία για τους κινδύνους βιωσιμότητας που περιλαμβάνουν οι επενδυτικές τους αποφάσεις και τα χαρτοφυλάκιά τους.

Η νέα νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική για τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα να ανακοινώνουν, εκτός από τα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού τους και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνονται στα κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία αφορά στο τρίπτυχο ESG, ήτοι τις συνέπειες της οικονομικής δραστηριότητας στο Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG – Environment, Social, Governance).

Ο στόχος της νομοθεσίας αυτής είναι να διοχετευτούν περισσότερα χρήματα σε δραστηριότητες που πληρούν τα κριτήρια ESG, που έχει γίνει πλέον κεντρική πολιτική της Ε.Ε. και διατρέχει συνολικά το νέο υπό σύσταση Ταμείο Ανάκαμαψης.

Η προθεσμία συμμόρφωσης έληγε τον Μάρτιο του 2021, αλλά εδώ και μήνες οι εκπρόσωποι του κλάδου στην Ευρώπη ασκούσαν πιέσεις για να δοθεί παράταση, με το επιχείρημα ότι ο όγκος των στοιχείων που πρέπει να συγκεντρωθούν, να αξιολογηθούν και τελικά να ανακοινωθούν είναι τεράστιος ενώ και το εγχείρημα γίνεται για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προκαθορισμένη μεθοδολογία.

Όπως έγραψαν οι Financial Times το πιθανότερο είναι ότι η προθεσμία συμμόρφωσης θα παραταθεί μέχρι το 2022.

Με βάση την πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία του 2019 περί Ανακοινώσεων σχετικών με τη Βιωσιμότητα στις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (οδηγία 2019/2088 SDFS – Sustainability‐related Disclosures in the Financial Services) όλες οι επενδυτικές εταιρείες υποχρεούνται να ανακοινώνουν στοιχεία για τη στρατηγική τους και τις επενδυτικές επιλογές τους τα οποία να αποτυπώνουν με ποιον τρόπο εφαρμόζουν τα κριτήρια Βιωσιμότητας, αλλά και την επίπτωση που έχουν οι αποφάσεις τους στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η υποχρέωση αυτή σταδιακά θα αλλάξει το επενδυτικό τοπίο και θα «οδηγήσει» όλο τον επενδυτικό κλάδο -που υπολογίζεται ότι διαχειρίζεται περισσότερα από 17 τρισ. ευρώ στην Ευρώπη–  σταδιακά στο να αναθεωρήσει τα επενδυτικά του κριτήρια, με αποτέλεσμα να επηρεάσει και τις επιλογές του, στρέφοντας περισσότερα χρήματα σε δραστηριότητες και εταιρείες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας.

Ο προσανατολισμός αυτός έχει υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική  Τράπεζα, η οποία ήδη προωθεί τα «πράσινα ομόλογα», ενώ εντάσσει σταδιακά και τα κριτήρια ESG στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Σχηματικά, στο νέο πλαίσιο για κάθε επένδυση θα πρέπει να ανακοινώνονται συστηματικά οι συνέπειες στο τρίπτυχο ESG, κάτι που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις, τόσο θα αυξάνονται και τα κόστη και τόσο λιγότερο ελκυστική θα είναι για τα επενδυτικά κεφάλαια.