Λίγο μετά από το Πάσχα αναμένεται να ανοίξουν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων και οι παλιές για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και της πανδημίας (36-72 δόσεων) των 200.000 οφειλετών που τις έχουν χάσει.

Μόλις ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις, τα αρμόδια υπουργεία θα εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, αλλά και τις συνέπειες για όσους τις χάσουν εκ νέου.

Προσοχή όμως! Όσοι σταμάτησαν, ωστόσο, να πληρώνουν τις δόσεις τους ή δημιούργησαν νέα χρέη στην εφορία μετά την 1η Φεβρουαρίου 2023, δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση έως 72 δόσεις. Αυτές οι οφειλές μπορούν να ενταχθούν μόνο στην πάγια ρύθμιση με 24 έως 48 δόσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Πάντως, μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα θα παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

Αναβίωση παλιών ρυθμίσεων:

Σε όσους οφειλέτες φόρων ή και ασφαλιστικών εισφορών έχουν απολέσει τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων (για τα παλαιά χρέη μέχρι και το 2018 ή και τις αρχές του 2019) ή τις ρυθμίσεις των 36-72 δόσεων (για τα χρέη της πανδημίας) και σε όσους οφειλέτες των δήμων έχουν απολέσει παλαιές ρυθμίσεις 100 δόσεων των ετών 2019 και 2020 δα δίνεται η δυνατότητα να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές. Θα πρέπει όμως να υποβάλουν σχετική αίτηση και καταβάλουν έως τις 31 Ιουλίου 2023 δύο μηνιαίες δόσεις κάθε απολεσθείσας ρύθμισης, την τρέχουσα και μία επιπλέον, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά παλαιότητας. Ειδικά για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, η αναβίωση γίνεται εφόσον οι οφειλές δεν έχουν υπαχθεί μετά την απώλεια της ρύθμισης και πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας νομοθετικής διάταξης:

  • σε ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 ή
  • σε ρύθμιση οφειλών του ν. 4738/2020 (δεύτερη ευκαιρία)

Ειδικά για τις οφειλές προς τους δήμους, οι αιτήσεις των οφειλετών πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30ή-6-2023 μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου ή της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος.

Προσοχή: Οι οφειλέτες που θα αναβιώσουν ρυθμίσεις των 120 ή 36-72 δόσεων, εφόσον παράλληλα έχουν κι άλλες αρρύθμιστες οφειλές, πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις προαναφερόμενες ευεργετικές ρυθμίσεις, υποχρεούνται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν και αυτές τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προηγούμενη ένταξή τους στην πάγια ρύθμιση και τυχόν απώλεια αυτής.

Νέα ρύθμιση χρεών με 36 – 72 δόσεις

Η νέα ρύθμισης θα αφορά στους οφειλέτες της εφορίας, των ασφαλιστικών ταμείων και των δήμων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και είχαν ρυθμισμένες οφειλές την 1η-11-2021, τις οποίες συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως σήμερα, αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές μετά την ημερομηνία αυτή, νομοθετείται. Για κάθε έναν εκ των τριών αυτών φορέων (εφορία, ΕΦΚΑ δήμοι), θα υπάρχει μια νέα ρύθμιση για να αποπληρώσουν τα χρέη τους αυτά έως και σε 36 ή 72 μηνιαίες δόσεις.

Συγκεκριμένα, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-11-2021 και έως την 1η-2-2023, μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 μηνιαίες δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων είτε σε 72 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ. Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση, ισχύουν τα ευεργετήματα της αναβίωσης των ρυθμίσεων.

Ειδικά όσον αφορά στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία (πλην του ΤΕΚΑ), στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν οφειλές που αφορούν περιόδους απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκεμβρίου 2022 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Σημαντικό: Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που ήδη έχουν υπαχθεί σε εξυπηρετούμενες -κατά την 1η-2-2023- πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η-11-2021. Θα μπορούν δηλαδή να επιμηκύνουν το χρόνο αποπληρωμής των συγκεκριμένων ήδη ρυθμισμένων χρεών τους με περισσότερες δόσεις.

 

Διαβάστε ακόμη

Οι τρεις ελληνικές startups που έκλεισαν deals εκατομμυρίων στην αυγή της χρονιάς

Τραπεζική κρίση: Τα μεγάλα πορτοφόλια και ο ρόλος τους στην κατάρρευση των SVB και First Republic

Ηλεκτρονικές απάτες με δήθεν επιστροφή φόρου