ρύθμιση οφειλών

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας - Και νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν ρόλο στην εξυγίανση και τη διαχείριση υπερχρεωμένων - Μέσω ειδικής πλατφόρμας οι αιτήσεις - Τι πρέπει να γνωρίζετε