Οικονομία

Πόθεν Έσχες: Μέχρι πότε πρέπει να κατατεθεί η δήλωσή σας για το 2021

  • newsroom


Πρόκειται για τις αρχικές δηλώσεις για εκείνους που απέκτησαν την ιδιότητα του υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη 30η.11.2021 αλλά και τις ετήσιες του έτους 2021 (για την οικονομική χρήση 2020)

Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε νέα παράταση στην υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου.

Η διάταξη για την παράταση στην υποβολή της δήλωσης περιλαμβάνεται στην τροπολογία, που κατατέθηκε από το ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 28.01.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας“».

Αναλυτικά η διάταξη αναφέρει:

Άρθρο 7

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων-Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4871/2021

Το άρθρο 68 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 68

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη 30η.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την 28η.2.2022.

Διαβάστε ακόμα:

Alpha Finance: Η στρατηγική και τα top picks στο Χρηματιστήριο για το 2022

«Εφιάλτης» για την εφοδιαστική αλυσίδα η συμφόρηση σε αμερικανικά & ασιατικά λιμάνια

Crystal Cruises: Η εταιρεία με τα «πλωτά παλάτια» που αφήνει πίσω της τεράστια χρέη