Οικονομία

Πρεμιέρα για 24-48 δόσεις από 30 ευρώ για χρέη στην εφορία

  • Κωστής Πλάντζος


Αφορά 700.000 οφειλέτες που μπήκαν στην έκτακτη ρύθμιση με 120 δόσεις, αλλά δημιούργησαν νέες τρέχουσες οφειλές – Με τη νέα ρύθμιση γλιτώνουν λεφτά και κατασχέσεις... αλλά πριν αυτές ξεκινήσουν!

Θέμα ωρών θεωρείται πλέον για να ενεργοποιηθεί μέσα στην ημέρα, όπως αναμένεται, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (aade.gr) για τις 24 ή και έως 48 δόσεις στην εφορία.

Την ευκαιρία αυτή για να διπλασιάσουν τις 12 – 24 δόσεις που ίσχυαν ως τώρα με την νέα πάγια ρύθμιση, ανέμεναν εδώ και μήνες οι περίπου 700.000 οφειλέτες της εφορίας που μπήκαν στην έκτακτη ρύθμιση με 120 δόσεις τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά πρόλαβαν ήδη και δημιούργησαν νέες τρέχουσες οφειλές, οπότε κινδυνεύουν να χάσουν και τη ρύθμιση για τα παλαιά χρέη αν δεν βάλουν «σε σειρά» τα νέα! Μεταπηδώντας στις 24 δόσεις μπορούν να πληρώνουν τα μισά κάθε μήνα από όσα πλήρωναν με τις 12 δόσεις στην εφορία. Έχουν έτσι κάθε λόγο να προλάβουν να ενταχθούν πριν αλλάξει ο μήνας και χάσουν τα πάντα, αν βγουν ληξιπρόθεσμοι από 1ης Μαρτίου για νέες οφειλές που άφησαν απλήρωτες μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.

Οι 24 δόσεις γίνονται πλέον καθεστώς και μπορούν να ενταχθούν:

– όσοι κάνουν για πρώτη φορά ρύθμιση από σήμερα και μετά
– όσοι έκαναν ρύθμιση με 12 δόσεις πριν ή μετά την 1/11/2019,καθώς μπορούν να μεταπηδήσουν στη νέα με 24-48 δόσεις
–   και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προαιρετικά
Επιπλέον, σε έως και 48 δόσεις μπορούν να υπαχθούν:
–   έκτακτες οφειλές από κληρονομιές και ελέγχους
– 77.500 ΑΦΜ (συνταξιούχων κυρίως) με αναδρομικά εκκαθαριστικά φορολογικού έτους 2014 και πριν

Προσοχή:  

– Εξαιρούνται όσες οφειλές ήταν σε ρύθμιση με 12-120 δόσεις την 1/11/2019
–  Απαιτείται πλήρης δήλωση περιουσιακών στοιχείων
–  Ελάχιστη δόση 30 €/μήνα ή 1%-4% του εισοδήματος (αναλόγως οικογενειακής κατάστασης)
– Απαιτείται η εξόφληση α΄δόσης εντός τριημέρου
– Ορίζεται “αλμυρό” επιτόκιο 5% -6,5% για πάνω από 12 ή 24 δόσεις
– Προσφέρεται επιστροφή 25% των τόκων για όσους φανούν συνεπείς ως το τέλος της ρύθμισης.

Όσοι μπουν στη ρύθμιση, γλιτώνουν τις κατασχέσεις εάν και εφόσον δεν έχουν ξεκινήσει. Αντιθέτως (και αντίθετα από την έκτακτη ρύθμιση με τις 120 δόσεις) αν έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δεν αίρονται αλλά συνεχίζουν να επιβάλλονται παρά την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, τακτικές οφειλές όπως φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ εντάσσονται σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για φόρους από έκτακτη αιτία όπως κληρονομιάς ή μετά από έλεγχο, ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι:

1. Οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ – φόρος εισοδήματος) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

2. Οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνεται υπόψη:

– ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή
– το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά, με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή από 4% έως 25%.

3. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%.

4. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.

5. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.