ΑΑΔΕ

Οι επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ρωσίας και της Σουηδίας παρουσίασαν τα μέτρα που έλαβαν για το χειρισμό της πανδημίας στις χώρες τους, ενώ υπήρξε αντίστοιχη παρουσίαση από τον ΟΟΣΑ