ΑΑΔΕ

Από την πλήρη λειτουργία της εφαρμογής μπορούν να επωφεληθούν και εκείνοι που είχαν ενταχθεί στη αρχική μορφή της ρύθμισης, δηλαδή πριν τις βελτιώσεις που έγιναν τον Αύγουστο