Οικονομία

Προϋπολογισμός: Υπέρβαση εσόδων λόγω αυξημένης κίνησης στην αγορά

  • Κωστής Πλάντζος


Ποιοι πήραν τα 6 δισ. επιπλέον μέτρα στήριξης - Τι δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης α΄ εξαμήνου του προϋπολογισμού

Καλύτερα από το αναμενόμενο κινείται ο προϋπολογισμός στο α΄εξάμηνο του έτους, όπως δείχνουν και τα οριστικά στοιχεία για την Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιουνίου 2021.

Στο εξάμηνο παρουσιάζεται έλλειμμα 12,221 δισ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 12,950 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 9,232 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε σε 9,093 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,919 δισ. και πρωτογενούς ελλείμματος 6,101 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Καλύτερα από το αναμενόμενο κινούνται οι κρατικές εισπράξεις από έμμεσους φόρους και φόρους συναλλαγών, εξέλιξη που αποτελεί ένδειξη πως η αγορά κινείται καλύτερα από τις κυβερνητικές προβλέψεις.

Συγκεκριμένα, στο εξάμηνο Ιανουαρίου -Ιουνίου 2021 , παρατηρείται υπέρβαση εισπράξεων έναντι του στόχου στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Λοιποί φόροι επί αγαθών (σχεδόν στο σύνολο της αγοράς) κατά 46 εκατ. ευρώ ή 167,5%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 42 εκατ. ευρώ ή 0,6%,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 11,6%,

δ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 7,5%,

ε) Λοιποί φόροι επί υπηρεσιών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 5,5%,

στ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,7%.

Υστέρηση έναντι του στόχου την ίδια περίοδο καταγράφεται κυρίως στους φόρους εισοδήματος λόγω καθυστερημένης έναρξης υποβολής των δηλώσεων. Και συγκεκριμένα:

α) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 64 εκατ. ευρώ ή 8,6%,

γ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 17 εκατ. ευρώ ή 3,4%,

δ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,6%.

Οι επιστροφές φόρων  ανήλθαν σε 2,068 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,071 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

6 δισ. επιπλέον μέτρα στήριξης!

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου -Ιουνίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 5,965 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1,748 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,618 δισ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1,108 δισ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 611 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 155 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,

ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 333 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 84 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και

ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Διαβάστε ακόμη:

Ηλεκτρονική Αθηνών – Βγαίνουν στο σφυρί τα τελευταία… 36.877 «ιμάτιά» της

ΥΠΕΝ: Με παράβολο €250 η προσωρινή αναστολή κατεδαφίσεων και κυρώσεων για δασικά αυθαίρετα

Τουρισμός: Όλες οι ελπίδες στο «βαρύ χαρτί» του Αυγούστου – Είμαστε στο 60% του 2019