Με την καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για αυθαίρετα μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις μέχρι να αποφασίσει η πολιτεία με ποιο τρόπο θα δοθεί οριστική λύση.

Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν οικειοθελώς τις αιτήσεις τους. Στόχος είναι η αναστολή κυρώσεων οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί αλλά και να αποτραπούν νέες συμπεριλαμβανομένης και της εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

Το θέμα με τα αυθαίρετα σε δάση επανέφερε η εκ νέου αναθεώρηση των δασικών χαρτών καθώς στο χάρτη περιλαμβάνονται πλέον όλες οι εκτάσεις. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να επιλύσει τα ζήτημα των αυθαιρέτων μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις με τον μηχανισμό των οικιστικών πυκνώσεων. Ωστόσο λόγω αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης (οριοθέτηση των οικισμών και εξαίρεσή τους από την ανάρτηση), η υπόθεση πάγωσε.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και υπογράφουν οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος  δικαίωμα υποβολής θα έχουν και όσοι αιτούνται διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο μέσω με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί η «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αφού προηγηθεί η πληρωμη του παραβόλου μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αρμόδιες αρχές για παραλάβουν και να ελέγξουν τα αιτήματα είναι το Τμήμα Προστασίας του οικείου Δασαρχείου ή της Δ/νσης Δασών.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι  θα έχουν πρόσβαση  στον αναρτηθέντα χάρτη με χρήση εργαλείων πλοήγησης, στην υποβολή αιτήματος υπαγωγής, στον γεωχωρικό εντοπισμό θέσης του γεωτεμαχίου με οριοθέτηση και υπολογισμό της επιφάνειας του, σε καταχώριση στοιχείων κατοικίας και λοιπών κατασκευών: κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος.

Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά: τα  στοιχεία του αιτούντος, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, το είδος του επικαλούμενου δικαιώματος, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη, των αντιρρήσεων, της αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό χαρακτήρα ή εμπίπτει σε χορτολιβαδική έκταση, εφόσον υφίσταται.

Στην περίπτωση που ο αναρτημένος δασικός χάρτης αφορά σε περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και λειτουργεί κτηματολόγιο, θα υπάρχει δυνατότητα με καταχώριση του ΚΑΕΚ έκδοσης «ειδικού αποσπάσματος» που θα περιλαμβάνει το γεωτεμάχιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογικού διαγράμματος. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου και τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των ορίων του.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσδιορίσει γεωχωρικά το πολύγωνο του ακινήτου με τα εργαλεία της διαδικτυακής πλατφόρμας. Η επιφάνεια του γεωτεμαχίου και το περίγραμμα της κατοικίας υπολογίζονται αυτόματα από την διαδικτυακή πλατφόρμα.

Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία

Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή έκαστο σε μορφή αρχείου «*.pdf», τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από τον αιτούντα στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

α) Τα έγγραφα για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος,
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) υπογεγραμμένη, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,
γ) Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών εφόσον υπάρχουν καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020,
δ) Κατά περίπτωση, την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.
ε) Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
στ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
2. Σε περίπτωση που τα συνυποβαλλόμενα είναι ελλιπή, κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων αρχών, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις αρμόδιες αρχές.
3. Σε περίπτωση δήλωσης πληρεξούσιου/νομίμου αντιπροσώπου/εκπροσώπου ή αντικλήτου, υποβάλλεται και το αντίστοιχο νόμιμο έγγραφο.

Διαβάστε ακόμη:

Αλλάζουν τα κίνητρα για πλαστικό χρήμα – Πού και πώς «χτυπά» η Εφορία

«Μπλόκο» (ξανά) στην Εκκλησία από τον δήμο για τα ιερά φιλέτα της Βουλιαγμένης

Πανδημία VS Τουρισμού: Πάμε για το 60% του 2019 αν δεν στραβώσει ο… Αύγουστος