Προσυμπληρωμένες αλλά και κλειδωμένες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα είναι όλες οι δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Ενα μέτρο που αρχικά πιάνει τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και σε δεύτερο στάδιο θα επεκταθεί σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

Για τους επαγγελματίες η προσυμπλήρωση γίνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myDATA. Σύντομα όμως οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν καμία δυνατότητα παρέμβασης και τροποποίησης των προσυμπληρωμένων δεδομένων, αφού τα στοιχεία αυτά θα είναι κλειδωμένα. Αρχικά, το «κλείδωμα» θα ισχύσει για όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ. Από το 2025 το μέτρο θα επεκταθεί και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που θα είναι επίσης κλειδωμένες και προσυμπληρωμενες.

Ηδη τα δεδομένα για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων και κινητών αξιών εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα κάθε χρόνο στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οπότε με την προσυμπλήρωση των δεδομένων για τα εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, η διαδικασία συμπλήρωσης των δηλώσεων θα είναι αυτοματοποιημένη για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων.

Το μόνο που θα απομένει πλέον για τους φορολογουμένους θα είναι να συμπληρώνουν τυχόν στοιχεία για άλλες κατηγορίες εισοδημάτων που απέκτησαν, όπως από μισθώματα, τόκους κ.λπ., καθώς και ορισμένους κωδικούς που βοηθούν στη μείωση του τελικού φόρου εισοδήματος, όπως τα ποσά των αποδείξεων που αναγνωρίζονται ως αφορολόγητα, τα ποσά των δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδημα ή τον φόρο κ.λπ., όπως και τους χαρακτηρισμούς των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους ως «φιλοξενούμενων», ως «αναπήρων», ως «συνταξιούχων που δικαιούνται μείωσης τεκμηρίων» κ.ά.

Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο, όλα τα εισοδήματα των φορολογούμενων από ενοίκια καθώς και από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σχεδιάζεται να είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης, όπως ακριβώς ισχύει και για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.
Οι κωδικοί που θα έχουν συμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ θα είναι κλειδωμένοι. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα μπορούν να πειράξουν τα εισοδήματα που θα έχουν προσυμπληρωθεί στο Ε2 από το σύστημα του Taxisnet και θα φορολογηθούν γι’ αυτά. Αλλαγές θα μπορούν να γίνουν μόνο μέσω της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, η οποία θα συνοδεύεται με τα ανάλογα παραστατικά και έγγραφα.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για να συμπληρώσουν και να κλειδώσουν στη συνέχεια τους κωδικούς του εντύπου Ε2 θα αντλήσουν τα στοιχεία για τα εισοδήματα από ακίνητα που προκύπτουν από:

Τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Η ΑΑΔΕ έχει λάβει από τις 3 μεγάλες πλατφόρμες (Airbnb, HomeAway, Booking.com) τα νέα στοιχεία για εισοδήματα ακινήτων που διατέθηκαν στην Ελλάδα. Μάλιστα σε επόμενη φάση οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε διασταυρώσεις στα στοιχεία για πληρωμές που έγιναν από το εξωτερικό μέσω εμβασμάτων, καρτών κ.λπ. σε ιδιοκτήτες ελληνικών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Τις δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων που υπέβαλαν ή διόρθωσαν όσοι εκμισθώνουν ακίνητα. Με το νέο σύστημα, το ηλεκτρονικό μάτι της Εφορίας θα παρακολουθεί τα εισοδήματα που δηλώνουν οι φορολογούμενοι με ακίνητα, ενώ εκτιμάται ότι θα μπει φραγμός σε εικονικές δηλώσεις μισθωμάτων για την αποφυγή πληρωμής του φόρου.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μετρά για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων του 2023. Επί του παρόντος, άνοιξε η πλατφόρμα του «φορολογικού διαζυγίου» για την υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων συζύγων.
Μέσω αυτής οι έγγαμοι φορολογούμενοι μπορούν να γνωστοποιήσουν ως και τις 28 Φεβρουαρίου 2024 την επιλογή τους για την υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των συζύγων, για το φορολογικό έτος 2023.
Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2023.

Διαβάστε ακόμη

Καταιγισμός αξιολογήσεων και αναβαθμίσεων μέσα στο 2024 για την ελληνική οικονομία

Πώς η PetroGaz μπήκε σε κάθε ελληνικό σπίτι – Επί 70 χρόνια εφοδιάζει τη χώρα με υγραέριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ