εισοδήματα

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας και από ποιους ξεκινάνε οι έλεγχοι- Ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία των έμμεσων τεχνικών ελέγχου -Οι δύο νέες μέθοδοι ελέγχου και τα δικαιώματα των φορολογούμενων