Οικονομία

Πρωτογενές έλλειμμα €6,2 δισ. στο α’ τετράμηνο του 2021

  • newsroom


Υστέρηση εσόδων 467 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 λόγω πτώσης της κατανάλωσης – Ποιοι φόροι εισπράττονται και ποιοι έφεραν μειωμέν έσοδα έναντι του στόχου

Το βαρύ πλήγμα στην κατανάλωσης λόγω του τελευταίου μήνα του lockdown αποτυπώνεται στα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που αφορούν στην περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021. Σύμφωνα με το γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 6.201 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5.248 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1.516 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Στο α’ τετράμηνο του έτους, οι φόροι παρουσιάζουν μεικτή εικόνα.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 5,1%,
β) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ ή 19,4%,
γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 34 εκατ. ευρώ ή 28,0%,
δ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 29,2%,
ε) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 115,3%,
στ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 34 εκατ. ευρώ ή 6,3%,
ζ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 51 εκατ. ευρώ ή 1,8%,
η) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 529 εκατ. ευρώ ή 114,8%
εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 626 εκατ. ευρώ ή 665,3%,
θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 306 εκατ. ευρώ ή 67,1%
εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 140 εκατ. ευρώ ή 107,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 62 εκατ. ευρώ ή 12,0%,
β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 407 εκατ. ευρώ ή 8,2%,
γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 172 εκατ. ευρώ ή 13,3%,
δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 9,9%,
ε) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 18,5%,
στ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 17,2%,
ζ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 75 εκατ. ευρώ ή 12,2%
εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 11,1%,
η) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 82 εκατ. ευρώ ή 12,6%,
θ) Μεταβιβάσεις κατά 251 εκατ. ευρώ ή 13,9%,
ι) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 300 εκατ. ευρώ ή 99,1%.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 ανήλθαν στα 23.922 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 562 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου (23.360 εκατ. ευρώ).

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου -Απριλίου, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.385 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.399 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 351 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 155 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,

ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 140 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και

στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 47 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου -Απριλίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 5.750 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερθέντων μέτρων κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων και τόκων.

Διαβάστε ακόμη:

Ζαββός: Oι τρεις λόγοι που βοήθησαν στην ανανεωμένη εμπιστοσύνη προς τις ελληνικές τράπεζες

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Alumil: Τα τρία πωλητήρια που θα μειώσουν τα δάνεια της