Στο τέλος Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή ένταξη των δικαιούχων στο Κοινωνικό Τιμολόγιο.

Eιδικότερα, έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος.

Αφορά τόσο τους καταναλωτές που είναι δικαιούχοι όσο και τους εν ενεργεία δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ρεύματος, που θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση προκειμένου να μην απενταχθούν. Ενόψει ενός εξαιρετικά δύσκολου χειμώνα η απένταξη από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή μη ένταξη λόγω παράλειψης υποβολής αίτησης συνεπάγεται και υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι για να ενταχθεί ένας καταναλωτής στο ΚΟΤ θα πρέπει:

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του.

Η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομά του ή στο όνομα του/της συζύγου του.

• Η κατανάλωση της κύριας κατοικίας του να είναι τουλάχιστον 200 kWh ανά 4μηνο και η 4μηνιαία κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για την κατηγορία δικαιούχου ΚΟΤ στην οποία ανήκει.

Για να δει κάποιος αν δικαιούται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή αν μπορεί να ενταχθεί στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα πρέπει να κάνει αίτηση στην ΗΔΙΚΑ (https://www.idika.gr/kot/). Τα στοιχεία που θα ζητηθούν είναι ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Με την υποβολή της αίτησης γίνεται αυτομάτως γνωστό το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ, αν το δικαιούστε και γιατί η αίτησή σας απορρίφθηκε, αν δεν το δικαιούστε.

Πώς γίνεται η αίτηση

Με βάση τα όσα περιγράφονται στη σχετική απόφαση τα βήματα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης είναι τα εξής:

1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου. Αν είστε δικαιούχος ΚΕΑ αλλά η αίτησης σας έχει εγκριθεί πριν από τους τελευταίους 2 μήνες, πρέπει να κάνετε τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Διαβάστε ακόμη

Η εφορία σχεδιάζει από τώρα τους ελέγχους του… 2023!

Αυτός ο διάσημος Έλληνας είναι ο πρώτος που δημιούργησε ένα παγκόσμιο Airbnb γεύσης (PICS, VIDEO)

Πολωνοί, Σέρβοι και Τούρκοι επιχειρούν «απόβαση» στην ελληνική αγορά