Οικονομία

Συνάντηση συμβολαιογράφων – Κοντονή για τους πλειστηριασμούς

  • newsroom


Αναμένεται να αποβεί καθοριστική για το εάν θα μεταβάλουν την απόφασή τους για αποχή - Διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν σήμερα οι συμβολαιογράφοι για το ζήτημα των πλειστηριασμών. Μία συνάντηση που αναμένεται να αποβεί καθοριστική για το εάν θα μεταβάλουν την απόφασή τους για αποχή. 

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρείχε διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμβολαιογράφων κατά τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, μεταφέροντας έτσι και την απάντηση που έδωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στον Μάριο Ντράγκι και τους υπ. Οικονομικών της Ευρωζώνης στο προχθεσινό Eurogroup. 

Κάτι που σημαίνει πως οι πλειστηριασμοί θα γίνονται με περιφρούρηση της αστυνομίας ώστε η Πολιτεία να διασφαλίζει την ομαλή διενέργειά τους. Στην κίνηση αυτή φαίνεται ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση, ύστερα από τις συνεχείς ματαιώσεις πλειστηριασμών και τον εκφοβισμό των συμβολαιογράφων, ο οποίος οδήγησε στην απόφασή τους να απέχουν από τις διαδικασίες πλειστηριασμών μέχρι τα τέλη έτους.

Οι συμβολαιογράφοι πηγαίνουν σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με συγκεκριμένα αιτήματα. Ειδικότερα, ζητούν:

α) Οι πλειστηριασμοί να διενεργούνται μόνο εντός αίθουσας Ειρηνοδικείου και η διαδικασία να ολοκληρώνεται έως τις 15:00, δηλαδή εντός του ωραρίου συζήτησης των υποθέσεων από τους ειρηνοδίκες.

β) Οι πλειστηριασμοί με ηλεκτρονικό τρόπο να διενεργούνται: στον ίδιο τόπο, δηλαδή σε αίθουσα Ειρηνοδικείου, μία ημέρα την εβδομάδα και όχι διαζευκτικά Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή και επί δίωρο (όχι έξι ώρες, σε περίπτωση που ο επισπεύδων επιλέξει τη διενέργεια το πρωί, ή τέσσερις ώρες σε περίπτωση που ο επισπεύδων επιλέξει τη διενέργεια το απόγευμα) με άμεση εποπτεία και διεύθυνση της διαδικασίας από τον συμβολαιογράφο .

γ) Να τροποποιηθεί η διάταξη που ορίζει ότι η “ταυτοποίηση” των υποψηφίων πλειοδοτών/φυσικών προσώπων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω των στοιχείων του TAXIS. Ο έλεγχος της ταυτότητας των φυσικών/ νομικών προσώπων πλειοδοτών που διαθέτουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα ζητείται να γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία των ιδίων ή αντίστοιχα των εντολοδόχων τους ενώπιον του συμβολαιογράφου, με την σύνταξη σχετικής πράξης και να ακολουθεί η έγκριση της εγγραφής τους στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμών).

δ) Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διενέργειας των πλειστηριασμών να τεθεί υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο και θα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του και θα ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για τυχόν αστοχίες-αρρυθμίες στη λειτουργία του, καλύπτοντας και το ανεύθυνο του συμβολαιογράφου γι΄ αυτές.

Απόρρητο Απόρρητο