Περιθώριο μέχρι τις 30 Ιουνίου έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν «χτυπηθεί» από την πανδημία και δικαιούνται τα πιστωτικά «κουπόνια» των παγίων δαπανών να τα χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν στην πλατφόρμα mybusinessSupport της ΑΑΔΕ το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα χρησιμοποιήσουν για την έκπτωση των τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή επόμενων (φόρος εισοδήματος 2022 ή ΕΝΦΙΑ 2022) καθώς και το ποσό της ενίσχυσης για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.

Δηλαδή, όσοι δεν κατάφεραν το προηγούμενο έτος, και δεν ήταν λίγοι, να αξιοποιήσουν τα «κουπόνια» που έλαβαν, μπορούν πλέον να το κάνουν για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έρχονται εντός των πρώτων μηνών του έτους.

Η ενίσχυση των “voucher παγίων δαπανών εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις των ετών 2021 και 2022, οι οποίες καθίστανται πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022.

Το μέρος που αφορά κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό ενίσχυσης εντάσσεται ως πιστωτικό υπόλοιπο στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζεται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Μαΐου 2022.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τους συμψηφισμούς με την εξής διαδικασία:

Βήμα 1: Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», προσδιορίζοντας το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αιτήσεων, ελέγχεται καθημερινά από την ΑΑΔΕ, με αυτοματοποιημένο τρόπο, εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις εμφανίζουν στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι) που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν.

Βήμα 2: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, οι οφειλές αυτές εξοφλούνται αυτόματα με το ποσό επιδότησης παγίων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση, μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού.

Η πλατφόρμα «myBusinessSupport» παρέχει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπανών για το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε να διαθέσει για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών, τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών (είδος φόρου, χρόνος εξόφλησης) αλλά και το υπόλοιπο διαθέσιμο προς εξόφληση ύψος των φορολογικών οφειλών της επιχείρησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις άνω των 30.000 επιχειρήσεων που ήταν οι τελικοί δικαιούχοι του voucher, σχεδόν οι μισές έλαβαν ενίσχυση άνω των 3.730 ευρώ.

Μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος αυτών δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης.

Οι ΚΑΔ με το μεγαλύτερο συνολικό ποσό ενίσχυσης περιλαμβάνουν:

  • 10.356 επιχειρήσεις εστίασης
  • 4.019 επιχειρήσεις λιανεμπορίου
  • 3.475 επιχειρήσεις καταλυμάτων
  • 1.488 επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών
  • 1.272 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου
  • 1.008 επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Διαβάστε ακόμη 

Πλειστηριασμοί: Το τριήμερο των… μεγάλων σφυριών για τα βόρεια προάστια

Golden Visa: Με 1.035 χορηγήσεις αδειών έκλεισε το 2021, κάτω από το 1/3 του 2019 (πίνακας)

Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – 10 μποφόρ στο Αιγαίο