πάγιες δαπάνες

Πιο συγκεκριμένα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ1078/30.12.2021 (Β΄ 6367) Απόφαση, τροποποιήθηκε η αρχική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση, παρατείνοντας την ισχύ του καθεστώτος

Όσοι θέλουν να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό του δανείου που πρέπει να επιστρέψουν (για να πάρουν έκπτωση 15%) θα έχουν περισσότερο χρόνο να το κάνουν, αφού η συγκεκριμένη προθεσμία (που λήγει στο τέλος του χρόνου) παρατάθηκε μέχρι το τέλος Μαρτίου

Ξεκίνησαν οι συμψηφισμοί του ΕΝΦΙΑ (εκτός του φόρου εισοδήματος) με το 12% του χαμένου ενοικίου της περίοδο Μαρτίου - Οκτωβρίου 2020 – Κούρεμα οφειλών και για όσους περιμένουν επιστροφές φόρου ή επιδότηση πάγιων δαπανών.